Diabetes fara för hjärtat

Personer med diabetes löper ökad risk att drabbas av en hjärtinfarkt, men varför det är så vet man inte helt säkert. Forskning kring sambandet mellan diabetes och hjärtinfarkt är viktigt.

Kvinnlig forskare i vit rock utomhus

Vid sidan av sitt arbete som specialistläkare på hjärtinfarktavdelningen vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna forskar Linda Garcia Mellbin kring sambandet mellan diabetes och hjärtinfarkt. Dagligen träffar hon hjärtinfarktspatienter som redan har diagnosen diabetes, men hon behandlar även många som får sin diagnos strax efter hjärtinfarkten.

– Det är mycket vanligt med glukosstörningar vid hjärtinfarkt. Endast en tredjedel av alla patienter med hjärtinfarkt som inte har diabetes sedan tidigare har en normal glukosomsättning, berättar hon.

Högt blodsocker en del i processen

Läkarna vet att personer med diabetes löper större risk att drabbas av hjärtinfarkt, men man vet inte exakt varför.

– Ett högt blodsocker är en del i processen, men det finns också andra riskfaktorer som har extra stor betydelse speciellt hos patienter med typ 2-diabetes, till exempel kombinationen av höga blodfetter och högt blodtryck, säger Linda Garcia Mellbin.

– Vi tror att det höga blodsockret sätter igång olika farliga processer i kärlen som oxidativ stress och inflammation – kärlväggen förändras och det skapas kärlförträngningar. De övriga riskfaktorerna har också en kraftig inverkan på kärlen och tycks vara minst lika viktiga att få under kontroll.

Glukosbelastning görs efter hjärtinfarkten

På Karolinska universitetssjukhuset gör man några dagar efter hjärtinfarkten en glukosbelastning på alla patienter som inte har en sedan tidigare känd diabetes. Studier har visat att glukosbelastning är en av de tillförlitligaste metoderna att hitta patienter med diabetes.

– Det är viktigt att fånga in dem som har för höga blodsockervärden och vi gör det för att kunna ge rätt behandling och få en helhetsbild av patienten. Vissa känner till att de ligger på gränsen och blir inte förvånade. Andra är inte medvetna om det alls. Det lömska är att man kan ha en glukosstörning under många år utan att känna till den. Man kanske till och med har helt normala värden när man har mätt dem vid en hälsoundersökning, säger Linda Garcia Mellbin.

Typ 2-diabetes ökar risken för ny hjärtinfarkt

Personer med typ 2-diabetes som har haft en hjärtinfarkt löper dessutom större risk än andra att drabbas av en ny hjärtinfarkt. Inte heller här vet läkarna exakt varför, men för att förebygga en ny hjärtinfarkt försöker man behandla patientens samlade riskfaktorer.

– Att ge blodfettssänkande och blodtryckssänkande mediciner är viktigt. Ett högt blodtryck är betydligt farligare för en hjärtinfarktspatient med diabetes än för en utan. Sedan måste man naturligtvis också få kontroll på blodsockernivåerna. En del behöver tillägg av läkemedel som sänker blodsockervärdena, men inte alla. För en del räcker det med livsstilsförändringar som att röra på sig 30 minuter om dagen, sluta röka och att gå ner i vikt.

Kardiologer och diabetologer samarbetar

Helhetsbilden av patienten har blivit allt viktigare inom sjukvården.

– Jag hoppas och tror att vi olika specialister har blivit bättre på att samarbeta och att göra uppföljningar. Vi försöker gemensamt titta på alla delarna och försöker få patienten att förstå varför vi sätter in behandling och hur viktig den är.

På Karolinska universitetssjukhuset finns en diabeteshjärtskola för de patienter som har drabbats av hjärtinfarkt och har nyupptäckt diabetes. Där får de träffa både kardiologer och diabetologer.

– I framtiden skulle det vara bra om det fanns speciella mottagningar för patienterna där man kunde ta hand om allt i så stor utsträckning som möjligt. Då skulle den här patientgruppen inte behöva gå till så många olika specialister, säger Linda Garcia Mellbin.

Forskning kring optimala blodsockernivåer

Forskningen kring den problematik som rör personer med diabetes går framåt. En del av forskningen handlar om hur lågt man ska sänka blodsockret och vilka de optimala blodsockernivåerna är.

– Forskning visar att det lönar sig att upptäcka och behandla diabetes tidigt. Troligen är det så att ju tidigare diabetes upptäcks, desto viktigare är det att sänka blodsockret. Vid diabetes som har funnits länge är det viktigare att titta på hela riskprofilen, det vill säga blodsockernivåer, blodfetter och blodtryck och att sänka samtliga.

Nytt fokus för testning av läkemedel

En annan del handlar om läkemedel mot diabetes, och även där har fokus flyttats.

– För två år sedan gick FDA, den amerikanska motsvarigheten till Läkemedelsverket, ut med rekommendationer till läkemedelsindustrin om att de diabetesmediciner som finns eller kommer ut på marknaden ska testas på hur de påverkar hela kroppen och i synnerhet hjärta och kärl, alltså inte enbart blodsockernivåerna som tidigare.

Ett etablerat läkemedel, metformin, har hamnat i rampljuset på senare tid eftersom studier har visat att det kan vara särskilt gynnsamt för blodsockernivåerna, men att det eventuellt även har en skyddande effekt mot hjärtinfarkt och kanske till och med cancer.

– Det ger hopp, säger Linda Garcia Mellbin.