Fråga forskaren - Anna Norhammar

Anna Norhammar, adjungerad professor i kardiologi vid Karolinska Institutet och överläkare
vid Capio S:t Görans sjukhus, svarar på frågor kring diabetes och covid-19 infektion.

Kvinnlig läkare i vit läkarrock framför medicinsk utrustning

Foto: Susanne Kronholm

Vilket är ditt bästa råd till de som har diabetes och är oroliga för att smittas av covid-19?

– Att vara försiktig och följa råden från Folkhälsomyndigheten. Tvätta händerna, undvik sociala kontakter utanför familjen, håll distans och sträva efter att ha ett bra blodsocker. Se över ditt vaccinationsskydd för andra sjukdomar som kan förvärra ett insjuknande, som vaccination mot influensa och pneumokocker. Fortsätt ta ordinerade preventiva hjärtläkemedel.

Vilken är den största riskfaktorn hos någon med diabetes för att drabbas av covid-19?

– Det svåra är att ingen riktigt vet det i nuläget, men en kombination av många andra samtidiga riskfaktorer som har varit obehandlade utgör nog en större risk, samtidig rökning, hög ålder och okontrollerad hypertoni verkar också ogynnsamt. Generellt vet vi att när en
person med diabetes blir sjuk i en infektion har de en svårare utgång. Det beror på stress och att immunförsvaret påverkas. Det gör att insulinbehovet ökar och blodsockernivån stiger.

Är det samma risker för en person med diabetes typ-2 som för någon med diabetes typ-1?

– Tyvärr har forskare i Sverige inte kunnat kartlägga det ännu. Generellt sett är det extra många fler med typ-2 diabetes som verkar vara drabbade.

Några råd till någon med diabetes?

– Försök röra på dig, ät bra och försök att inte oroa dig. Sluta röka och ha en bra egenkontroll och ha en färdigpackad necessär med nödvändiga mediciner, insulin och blodsockermätare
om du skulle behöva akut sjukhusvård.

Hur ska någon som är gravid och har typ-1 eller typ-2 diabetes agera?

– Man ska vara försiktigt, tills vi vet mer. Det gäller både typ-1 och typ-2 och de med graviditetsdiabetes. Särskilt om du samtidigt har andra riskfaktorer, som högt blodtryck eller
övervikt. Håll distans, undvik närhet med personer utanför närmaste kretsen för att undvika att bli smittad.