Tarmbakterier kopplas till plack i kärlen

Med utgångspunkt från det insamlade materialet i SCAPIS har forskare nu kunnat upptäcka samband mellan ökade nivåer av vissa tarmbakterier och plack i kranskärlen.

Forskargruppen fann också att vissa av de arter som var kopplade till placken samvarierade med nivåerna av samma arter i munnen. Plack i kärlen bildas av ansamlat fett och kalk och är en viktig orsak till hjärtinfarkt.

Tove Fall, Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Molekylär epidemiologi, Uppsala universitet

Tove Fall, Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Molekylär epidemiologi, Uppsala universitet.

Publicerad 24 augusti 2023 |

Studien baserades på analyser av tarmfloran och avbildningar med datortomografi av hjärtat hos 8973 deltagare i SCAPIS Malmö och Uppsala.

Vi fann att bakterier som är vanliga i munhålan (särskilt olika varianter av streptokocker) kunde kopplas till ökad förekomst av plack i hjärtats små artärer

– Vi fann att bakterier som är vanliga i munhålan (särskilt olika varianter av streptokocker) kunde kopplas till ökad förekomst av plack i hjärtats små artärer. Streptokocker är välkända orsaker till lunginflammation och infektioner i halsen, huden och hjärtklaffarna. Vi behöver nu fortsätta undersöka om dessa bakterier också bidrar till utvecklingen av åderförkalkningsplack och hjärtinfarkt, säger Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet, som samordnade studien tillsammans med forskare från Lunds universitet.

De senaste två decenniernas tekniska framsteg har möjliggjort storskalig och djupgående karaktärisering av bakteriefloran i olika miljöer. Detta sker genom avläsning av bakteriernas genetiska material och matchning mot stora databaser. Dessutom har förbättringar av bilddiagnostik gjort det möjligt att upptäcka och mäta tidiga förändringar i hjärtats små kärl. SCAPIS-studien utgör en av de största samlingarna i världen av båda dessa typer av data.

Vi har precis börjat förstå hur människan och bakteriesamhällena i kroppens olika delar påverkar varandra

– Vi har precis börjat förstå hur människan och bakteriesamhällena i kroppens olika delar påverkar varandra. Vår studie visar en sämre hjärt-kärlhälsa hos bärare av streptokocker i tarmen. Vi behöver nu undersöka om dessa bakterier är viktiga aktörer i utvecklingen av aterskleros eller om kopplingen kan förklaras av andra faktorer, säger Marju Orho-Melander, professor i genetisk epidemiologi vid Lunds universitet, en av huvudförfattarna till studien.
Studien har letts av forskare vid Uppsala universitet och Lunds universitet och resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Circulation.

Fakta om SCAPIS

  • Befolkningsstudien SCAPIS bygger på omfattande undersökningar av hjärta, kärl och lungor hos över 30 000 slumpvis utvalda svenskar i åldern 50-64 år.

  • Undersökningarna genomfördes 2013-2018 på sex universitetssjukhus.

  • Målet är att kunna förutsäga vilka som riskerar att drabbas av till exempel hjärtinfarkt, stroke och KOL och behandla dem innan sjukdom uppstår.

  • Allt insamlat material från undersökningarna har samlats i en nationell forskningsbank – världens hittills mest omfattande data-, bild- och biobank.

  • SCAPIS leds och drivs av forskare från universiteten och universitetssjukhusen i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala och Umeå med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär.

  • 2024 påbörjas återundersökning av 15 000 SCAPIS-deltagare.

Läs mer om forskningsprojektet SCAPIS >

Nyhetsbrev om SCAPIS-studien

Vill du ta del av nyheter och nya spännande resultat från SCAPIS-studien. Anmäl intresse genom att registrera din mejladress.

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med vår dataskyddspolicy

Tre generationer av kvinnor vid gunga