Forskning är lösningen

Visste du att 150 000 liv har kunnat räddas under en trettioårsperiod tack vare forskning? Och visste du att en 65-åring som drabbas av hjärtinfarkt idag får upp till 15 extra levnadsår än vad man gjorde på 80-talet?

Trots viktiga framsteg är det fler människor som lider och dör av hjärt- och lungsjukdomar än av något annat. Forskning är lösningen. Tack vare generösa gåvor från privatpersoner och företag har vi på Hjärt- Lungfonden haft förmånen att stötta livsviktig forskning. Här kan du läsa om några av dessa forskare och deras projekt.

Ny studie visar att immunförsvaret kan påverka sjukdomsförloppet av covid-19

Anna Smed-Sörensens, docent Karolinska Institutet, studie visar att patienter som blivit svårt sjuka i covid-19 har haft en förhöjd nivå av en viss typ av immunceller. Resultatet bidrar till en ökad förståelse för varför vissa blir svårt sjuka i covid-19.

Apparat ökar livskvalitet för hjärtsviktspatienter

Vid Karolinska institutet har professor Cecilia Linde en pågående forskning om hur medicinsk behandling med sviktpacemaker kan både förlänga och förbättra livet för patienter med hjärtsvikt.

Läs om forskningen

Lars tittar på hur negativa effekter av respiratorvård kan motverkas

Svårt sjuka i covid-19 får ofta respiratorvård, vilket kan ha negativa effekter på andningsmusklernas funktion. Lars Larsson, professor Karolinska Institutet, undersöker om olika läkemedel och cellterapier kan motverka de negativa effekterna.

Kan vissa typer av blodtrycks- och hjärtläkemedel påverka sjukdomsförloppet av covid-19?

Ett rykte började spridas att dessa läkemedel kunde göra att man blev sjukare i covid-19. Johan Sundström, professor vid Uppsala Universitet och hjärtläkare, har i en studie nu kunnat visa att ryktet inte stämmer.

Kronisk lungsjukdom och långtidseffekter av covid-19

Vid sidan om sin forskning om lungsjukdomar deltar professor Magnus Sköld vid Karolinska institutet i en forskargrupp som följer upp covid-19 patienter för att studera långtidseffekter.

Läs om forskningen

Bli månadsgivare – Stöd livsviktig forskning

Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdom än av något annat. Bli månadsgivare och stöd forskningen långsiktigt. Som månadsgivare får du tidningen Forskning för hälsa fyra gånger per år.

Bli månadsgivare