Vår forskning handlar om någonting mycket enklare än många tror

Hjärt-Lungfondens forskningschef Mira Ernkvist. Människor sitter i ett väntrum.

Publicerad: 2023-03-31 | Uppdaterad: 2023-04-27

Målet är att göra verklig nytta för alla som har någon åkomma i hjärtat, kärlen eller lungorna. Det gäller de 300 projekt och 700 forskare vi finansierar just nu, runt om i landet på svenska sjukhus och universitet. Det har också gällt varenda studie vi har stöttat i kampen mot de största folksjukdomarna sedan 1904.

Vi arbetar för att varje människa ska få just den hjälp man behöver, i varje möte med läkare eller annan vårdpersonal.

Vi arbetar för att varje människa ska få just den hjälp man behöver, i varje möte med läkare eller annan vårdpersonal.

Ibland blir vården omfattande och komplex. Ibland räcker det med ett årligt besök på vårdcentralen och en liten tablett på morgonen. Det viktiga är att alla får rätt behandling vid rätt tillfälle.

Många sjuka, de flesta friska

Många är fortfarande svårt sjuka men de allra flesta kan faktiskt leva sina liv ungefär som vanligt, trots till exempel astma, typ 2-diabetes, högt blodtryck, stroke, hjärtinfarkt, hjärtrytmrubbningar, högt kolesterol eller sömnapné.

Att kunna andas normalt, en lugn och jämn puls, ett hälsosamt blodtryck — så kan forskningens genombrott ofta beskrivas.

Mira Ernkvist, PhD och Forskningschef, Hjärt-Lungfonden

Lovande forskning just nu

Är du en av alla miljoner människor i Sverige som har blivit hjälpt av forskningen någon gång?

Visa i så fall gärna att du stödjer den. Det tar bara någon minut att swisha. 50 kronor är en vanlig gåva men du väljer såklart själv vad du kan och vill bidra med.

Ditt mobilnummer

Ikon av ett hjärta som symboliserar medlem

Visste du att?

  • Du kan få upp till 3 000 kr i skattereduktion för dina gåvor till Hjärt-Lungfonden. 

  • H.K.H. Prins Daniel är hedersordförande i Hjärt-Lungfondens styrelse.

  • Hjärt-Lungfonden finansierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet.