Covid-19-forskning får 16 miljoner

Anslagen går till 30 forskningsprojekt som ska bidra till mer kunskap om både den akuta fasen och långtidseffekterna av covid-19.

Åsa Kristoferson Hedlund, ordförande Svenska Covidföreningen, och vår generalsekreterare Kristina Sparreljung berättar mer om långtidscovid och anslaget.

Publicerad 27 april 2021 |

Hjärt-kärlsjukdom och vissa lungsjukdomar ökar risken för komplikationer vid covid-19. Ungefär en av tio personer drabbas av utdragna symtom av den svåra folksjukdomen. Vi har därför beviljat 15,7 miljoner kronor i anslag till 30 forskningsprojekt som ska bidra till mer kunskap om både den akuta fasen och långtidseffekterna av covid-19. 

Mer forskning kring långtidscovid

– Med hittills närmare en miljon laboratoriebekräftade fall av covid-19 i Sverige måste forskningen fortsätta för att hjälpa såväl akut sjuka som den växande grupp som lever med långtidscovid. Tack vare frivilliga gåvor från svenska folket kan vi nu bidra till att förbättra deras möjligheter att återgå till ett friskt liv, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Forskningens fokus ligger på efterförlopp av covid-19 där sjukdomen har orsakat sena komplikationer på hjärta, kärl och lungor. Även forskning på långtidspåverkan av andra organ kombinerat med påverkan på hjärta, kärl och lungor ingår i forskningsplanen. Patientfokus ligger på dem som initialt inte har vårdats på sjukhus men som har fortsatta multisystemiska symtom, det vill säga symtom som kan komma från olika organsystem i kroppen och symtom som är svåra att härleda.

Svåra symtom kopplade till långtidscovid

– Våra långtidssjuka medlemmar lever med svåra symtom som till exempel kardiovaskulär påverkan, extrem trötthet, andningsproblem, pendlande syresättning, långvarig feber, kognitiva nedsättningar och neurologiska problem. Även barn och unga drabbas. Vi hyser stora förhoppningar om vad forskningen kan åstadkomma för dessa allvarliga tillstånd, säger Åsa Kristoferson Hedlund, ordförande för Svenska Covidföreningen.

Långtidscovid definieras som ett syndrom som utvecklas under eller efter själva infektionen, som inte kan förklaras av någon annan diagnos och som fortsätter i mer än 12 veckor efter insjuknandet. Symtomen kan förekomma i kluster, vara överlappande, förändras över tid och påverka olika system i kroppen. Många med långtidscovid kan uppleva generell smärta, trötthet, ihållande hög feber och försämrad mental hälsa.

Om Svenska Covidföreningen

Svenska Covidföreningen är en patientförening för covidsjuka, med syfte att belysa de långsiktiga utmaningarna för patientgruppen. Föreningen verkar för ökade forskningsanslag, tillgång till evidensbaserad vård och ett adekvat socialt skyddsnät för de som drabbats.

Pulsmönster med text Postcovid - vad händer?

Postcovid – Vad händer?

Vad säger den senaste forskningen om paraplydiagnosen postcovid? Vilken vård finns att få och vad krävs för att nå framsteg och minska lidandet? Ta del av frågor och svar från ett webbinarium den 6 maj 2022

Frågor och svar