Diabetes riskfaktor vid covid-19 infektion

Personer med diabetes är extra utsatta för allvarliga symtom vid covid-19 infektion. Svårast är det för dem som samtidigt har hög ålder eller andra sjukdomar.

– Mitt råd är att vara försiktig och följa råden från Folkhälsomyndigheten, säger Anna Norhammar, adjungerad professor i kardiologi.

Kvinnlig läkare i vit läkarrock framför medicinsk utrustning

Publicerad 13 maj 2020 |

Anna Norhammar är adjungerad professor i kardiologi vid Karolinska Institutet och överläkare vid Capio S:t Görans sjukhus och studerar sambandet mellan typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Som överläkare möter hon många patienter med diabetes, företrädesvis typ 2, som är den vanligaste formen. I samband med covid-19 pandemin fick hon många frågor från oroliga patienter och anhöriga till de med diabetes.

Tidningen Forskning för hälsa - för dig som är månadsgivare

Bli månadsgivare – Få tidningen Forskning för hälsa

Som månadsgivare bidrar du till nya forskningsgenombrott och får tidningen Forskning för hälsa (4 nr per år), med reportage om banbrytande forskning, artiklar med drabbade och anhöriga samt forskningsbaserade råd inom hälsa och livsstil.

Bli månadsgivare