Diabetes riskfaktor vid covid-19 infektion

Personer med diabetes är extra utsatta för allvarliga symtom vid covid-19 infektion. Svårast är det för dem som samtidigt har hög ålder eller andra sjukdomar. - Mitt råd är att vara försiktig och följa råden från Folkhälsomyndigheten, säger Anna Norhammar, adjungerad professor i kardiologi.

Kvinnlig läkare i vit läkarrock framför medicinsk utrustning

Anna Norhammar, adjungerad professor i kardiologi vid Karolinska Institutet och överläkare vid Capio S:t Görans sjukhus, studerar sambandet mellan typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Som överläkare möter hon många patienter med diabetes, företrädesvis typ 2, som är den vanligaste formen. I dessa dagar med en covid-19 pandemi får hon många frågor från oroliga patienter och anhöriga till de med diabetes.

Vilket är ditt bästa råd till de som har diabetes och är oroliga för att smittas av covid-19?

- Följ råden från Folkhälsomyndigheten. Tvätta händerna, undvik sociala kontakter utanför familjen, det vill säga håll distans och försök att i övrigt leva sunt och sträva efter att ha ett bra blodsocker. Man kan även se över sitt vaccinationsskydd för andra sjukdomar som kan förvärra ett insjuknande, som vaccination mot influensa och pneumokocker. I övrigt ska man fortsätta med ordinerade preventiva hjärtläkemedel, det är vad vi vet just nu.

Vad säger statistiken om samband diabetes, covid-19 och risken för att blir svårt sjuk
eller avlida?

- Statistik från Folkhälsomyndigheten, visar att 24 procent av de som vårdas på IVA och 25 procent av avlidna hade diabetes. Ser man på siffror i USA, så är andelen med diabetes betydligt högre, vilket nog speglar att befolkningen där har mer diabetes än i Sverige.

Vad beror det på att människor med diabetes kan drabbas svårare av covid-19 än fullt friska?

- Ingen vet riktigt. Data som hittills kommit är ganska obearbetade och är inte justerat för riskfaktorer och ålder. Vid hög ålder är det ju fler som har diabetes. Men vi vet att diabetes medför sämre utgång för många andra tillstånd, som till exempel hjärtinfarkt eller andra
infektioner jämfört om man inte har diabetes, även om det är betydligt bättre utgång i dag jämfört med för 10 till 20 år sedan. Även en vanlig influensa drabbar personer med diabetes svårare. Det verkar också som att högt blodtryck är en viktig riskfaktor för sämre utgång vid covid-19. Personer med diabetes typ 2 har oftare högt blodtryck än fullt friska. Men vi behöver studera det här mer noga för att kunna ge bättre råd. Jag är osäker på om detta handlar om nyupptäckt okontrollerat högt blodtryck hypertoni eller om det även handlar om
kontrollerad behandlad högt blodtryck.

Är det någon skillnad mellan könen för patienter med covid-19 och samtidig diabetes?

- Det är nog lite för tidigt att veta men bland de som har diabetes och vårdas på intensiven är det fler män än kvinnor. Siffrorna är ännu väldigt obearbetade, men diabetes ser ut att vara en av de fem vanligaste riskfaktorerna för båda män och kvinnor.

Vilken är den största riskfaktorn hos någon med diabetes för att drabbas av covid-19?

- Det svåra är att ingen riktigt vet det i nuläget, men en kombination av många andra samtidiga riskfaktorer som har varit obehandlade eller okontrollerade utgör nog en större risk, samtidig rökning, hög ålder och kontrollerad hypertoni verkar också ogynnsamt. Generellt vet vi att när en person med diabetes blir sjuk i en infektion, så har man en svårare
utgång, dels för att immunförsvaret påverkas, dels för att ökat stresspåslag,
t.ex. feber och infektion och annan fysiologisk stress leder till att insulinbehovet ökar och blodsockernivåerna stiger. Blodsockret kan vara svårare att reglera. Infektionerna blir kort och gott svårare på grund av detta.

Är det samma risker för en person med diabetes typ 2 som en med diabetes typ 1 vid covid-19?

- Det är en viktig fråga som många undrar över. Tyvärr har vi inte kunnat kartlägga det ännu, vad jag känner till. Generellt sett är det många fler med typ 2 diabetes som verkar vara drabbade och svårt sjuka. Majoriteten av de svårast sjuka med diabetes i covid-19 är inte typ 1, de flesta är typ 2.

Hur ska någon som är gravid och har typ 1 eller 2 diabetes agera? Riktlinjer från
Folkhälsomyndigheten säger att de tillhör en riskgrupp som bör vara extra försiktig och inte utsätta sig för smitta.

- Man ska vara försiktigt, tills vi vet mer. Det gäller både typ 1 och typ 2 och de med graviditetsdiabetes. Särskilt om du samtidigt har andra riskfaktorer, som högt blodtryck eller övervikt. Håll distans, undvik närhet med personer utanför närmaste kretsen för att undvika att bli smittad.

Finns det något hoppfullt du vill säga till dem som har diabetes i dessa tider eller ge ett tips i största allmänhet?

- Jag tycker att det är bra om man försöker röra på sig, var ute och få lite sol, äta bra och försöka att inte oroa sig. Bättre då att samla oron till en kort stund, en så kallad ”oroskvart”. Sluta röka, ha en bra egenkontroll och försök ha korta positiva delmål i livet att se fram emot det är en bra väg att hantera situationen just nu. Ett annat bra tips är att ha en färdigpackad necessär med nödvändiga mediciner, insulin och blodsockermätare om du skulle behöva akut sjukhusvård. Jag tänker också att vi ska komma ihåg att vi i Sverige har en fin preventiv diabetesvård och hjärtkärlprevention där många har riskfaktorer välkontrollerade. I övrigt uppmanar Svenska kardiologföreningen att alla med akuta besvär med hjärtpåverkan eller
andningspåverkan ska söka vård, och likaså bör man kontakta diabetesvården om man inte kan hantera ett okontrollerat blodsocker. Vi befarar att många låter bli att söka för hjärtinfarktssymtom och därmed riskerar att få hjärtskyddande behandling för sent.