Hjärt-Lungfonden satsar på covid-19-relaterad forskning

Mer forskning behövs för att få mer kunskap om varför kopplingen finns och hur den kan motverkas och behandlas. Hjärt-Lungfonden utlyser därför en särskild satsning på anslag för forskare som vill forska på covid-19 kopplat till dessa sjukdomar.

Läs mer om satsningen här

Pågående forskningsprojekt

Läs mer om de forskningsprojekt som fått anslag från Hjärt-Lungfonden för forskning om covid-19 i relation till hjärt-lungsjukdom.

Läs om forskningsprojekten

Ambassadörer för covid-19-forskning

Läs mer om varför Harald Treutiger, Emma Green, Gladys del Pilar, Charlotte Perrelli med flera är ambassadörer för Hjärt-Lungfondens kraftsamling för covid-19-forskning

Läs om ambassadörerna