Del 9: Begravningsguiden - Om att ge en minnesgåva

Att ge en minnesgåva när någon går bort är ett fint sätt att visa omtanke på. En gåva till forskningen är också något bestående till nytta för kommande generationer. Här tre viktiga anledningar till varför du ska ge din minnesgåvan direkt till Hjärt-Lungfonden.

Ge en minnesgåva

När du ger en minnesgåva kan du gå via oss på Hjärt-Lungfonden eller via en begravningsbyrå eller förmedlare. Här är tre anledningar till varför det är bättre att ge gåvan direkt till oss.

1. Vi tar aldrig någon extra avgift
När en gåva skänks via en begravningsbyrå eller förmedlare får du som givare ibland betala en extra avgift. I vissa fall blir det även en extra kostnad när pengarna förs över till oss. Ger du gåvan via oss kan du vara säker på att alla pengar går till forskningen.  

2. Vi kan redovisa hur mycket pengar som samlades in 
Om gåvan skänks direkt till oss har vi full kontroll över hela processen och kan även redovisa till de anhöriga som ordnar begravningen hur mycket pengar som samlades in till forskningen.

3. Vi kan hjälpa dig vid eventuella problem
Har du gett din gåva via en begravningsbyrå och det blir problem med till exempel minnesbladet har vi ingen möjlighet att rätta till det då vi inte har kontroll över den processen. 

Begravningsguidens olika delar: