Finns det några behandlingar som hjälper vid KOL?

Den absolut viktigaste behandlingen för den som har rök-relaterad KOL är att sluta röka, och det är aldrig för sent. Även för KOL hos aldrig-rökare kan livsstilsförändringar vara viktiga.

Vid behandling av KOL finns läkemedel dels för att lindra symtomen, dels för att förebygga akuta försämringsperioder. För symptomlindring ges luftrörsvidgande mediciner som finns i olika typer. Vanliga kortverkande medel är astmasprayer eller astmapulver, som patienten tar vid behov. Rätt teknik för inhalation av dessa läkemedel är ytterst viktig. En av de vanligaste orsakerna till att dessa mediciner upplevs ”inte fungera” är att de används på fel sätt, och därför inte når ner till rätt ställe i lungan. 

Kopplat till den symtomlindrande behandlingen vill man även förbättra livskvaliteten för den som har drabbats av KOL. Därför har behandlingen på senare år inriktats mycket på att minska risken för försämringsperioder. För detta används ibland långtidsverkande luftrörsvidgande läkemedel i kombination med inhalationskortison. 

Tablettpreparat som även de ger symptomlindring genom att minska reaktiviteten och sammandragningar i luftvägarna finns, så kallade PDE4 och leukotrien-hämmare. Dessa är långtidsverkande preparat som kan ta veckor till månader innan de ger full effekt. Det är därför viktigt att dessa tas dagligen under lång tid och inte som akutmedicin vid symptom. 

Många personer med KOL är otränade och det är av yttersta vikt att fysisk träning ingår i behandlingen vid KOL. Här har sjukgymnasten en utomordentligt viktig roll. Fysisk träning med sjukgymnast kan i dag ges på recept.

En sund kost är också en viktig del av omhändertagandet vid KOL, speciellt för personer med KOL som går ner i vikt. 

Källa: Hjärt-Lungfondens skrift om KOL
Vetenskapligt ansvarig: Åsa Wheelock, docent i experimentell lungmedicin, Karolinska Institutet, Stockholm
Datum: 2019-09-25