Finns det några behandlingar som hjälper vid KOL?

Den absolut viktigaste behandlingen för den som har KOL är att sluta röka och det är aldrig för sent - det gäller även för den som drabbats av kronisk lungsjukdom.

Vid behandling av KOL ges läkemedel dels för att lindra symtomen, dels för att förebygga akuta försämringsperioder. För symptomslindring ges luftrörsvidgande mediciner som finns i olika typer. Vanliga kortverkande medel är astmasprayer eller astmapulver, som patienten tar vid behov. 

Kopplat till den symtomlindrande behandlingen vill man även förbättra livskvaliten för den som har drabbats av KOL. Därför har behandlingen på senare år inriktats mycket på att minska risken för försämringsperioder. För detta används långtidsverkande luftrörsvidgande läkemedel i kombination med inhalationskortison. 

Ett relativt nytt tablettpreparat finns även tillgängligt för att minska risken för försämringsperioder. 

Många personer med KOL är otränade och det är av yttersta vikt att fysisk träning ingår i behandlingen vid KOL. Här har sjukgymnasten en utomordentligt viktig roll. 

En sund kost är också en viktig del av omhändertagandet vid KOL, speciellt för personer med KOL som går ner i vikt. 

Frågorna är hämtade från den stående punkten Fråga doktorn i vår tidning Forskning för hälsa som skickas ut till alla månadsgivare. Mejla din fråga till info@hjart-lungfonden.se!