Åsa Wheelock: ”Vi är övertygade om att det finns mer än en sorts KOL”

I dag ställs diagnosen KOL med hjälp av spirometri och behandlingen är likartad från patient till patient. Åsa Wheelock är docent i experimentell lungmedicin vid Karolinska institutet. Målet för hennes forskning är att identifiera olika undergrupper av KOL, något som skulle kunna bereda väg för individualiserade diagnoser och behandlingar.

Kvinnlig forskare i labbmiljö

− Vi är övertygade om att det finns mer än en sorts KOL, men vi måste förstå på vilket sätt de olika undergrupperna skiljer sig från varandra och hur mekanismerna bakom skillnaderna ser ut. Först då kan nya diagnosmetoder och läkemedel utvecklas, säger hon.

Tidigare studerade Åsa Wheelock  KOL hos rökare och hennes forskargrupp har bland annat funnit att kvinnor som utvecklat KOL i hög grad förlorat en typ av proteiner som normalt sett skyddar lungorna. Fynden tyder på att det finns en variant av KOL som är vanligare hos rökande kvinnor än hos rökande män. Nu har fokus alltmer riktats mot grupper som aldrig har rökt, men som ändå fått diagnosen KOL.

KOL utan att ha rökt

− Det finns de som får KOL men som aldrig har rökt, men den här gruppen har tidigare inte uppmärksammats ordentligt av forskningen. Just nu studerar vi för tidigt födda som just nått vuxen ålder, säger Åsa Wheelock.

I studien ingår personer som fötts i vecka 25−30. Vissa var friska efter födseln medan andra drabbades av komplikationer som krävde behandling med syrgas. Preliminära data visar att många av de som haft komplikationer som nyfödda hade fått diagnosen KOL när de nått 20-årsåldern, trots att de aldrig rökt.

− De har troligen en helt annan typ av KOL-sjukdom än en rökare som får KOL i 50-årsåldern, säger Åsa Wheelock.