”Vi är övertygade om att det finns mer än en sorts KOL”

Åsa Wheelock är docent i experimentell lungmedicin vid Karolinska institutet. Målet för hennes forskning är att identifiera olika undergrupper av KOL, något som skulle kunna bereda väg för individualiserade diagnoser och behandlingar.

Kvinnlig forskare i labbmiljö

Åsa Wheelock, docent i experimentell lungmedicin

Johan Knobe

I dag ställs diagnosen KOL med hjälp av spirometri och behandlingen är likartad från patient till patient.

− Vi är övertygade om att det finns mer än en sorts KOL, men vi måste förstå på vilket sätt de olika undergrupperna skiljer sig från varandra och hur mekanismerna bakom skillnaderna ser ut. Först då kan nya diagnosmetoder och läkemedel utvecklas, säger Åsa.

Tidigare studerade hon KOL hos rökare och hennes forskargrupp har bland annat funnit att kvinnor som utvecklat KOL i hög grad förlorat en typ av proteiner som normalt sett skyddar lungorna. Fynden tyder på att det finns en variant av KOL som är vanligare hos rökande kvinnor än hos rökande män. Nu har fokus alltmer riktats mot grupper som aldrig har rökt, men som ändå fått diagnosen KOL.

KOL utan att ha rökt

− Det finns de som får KOL men som aldrig har rökt, men den här gruppen har tidigare inte uppmärksammats ordentligt av forskningen. Just nu studerar vi för tidigt födda som just nått vuxen ålder, säger Åsa Wheelock.

I studien ingick personer som fötts i vecka 25−30. Vissa var friska efter födseln medan andra drabbades av komplikationer som krävde behandling med syrgas. Preliminära data visar att många av de som haft komplikationer som nyfödda hade fått diagnosen KOL när de nått 20-årsåldern, trots att de aldrig rökt.

− De har troligen en helt annan typ av KOL-sjukdom än en rökare som får KOL i 50-årsåldern, säger Åsa Wheelock.

Illustration av lungor som drabbats av KOL

Lär dig mer om KOL

Symtomen på KOL kommer smygande och misstas inledningsvis ofta för förkylning och ”normal rökhosta”. Lär dig mer om KOL.

KOL – Symtom och riskfaktorer
Ge en gåva - ikon

Var med och bidra till nya forskningsgenombrott!

Skänk en valfri gåva och var med i kampen mot hjärt- och lungsjukdomar. Med hjälp av din gåva kan fler få ett längre och friskare liv.

Stöd forskningen