Plötsligt hjärtstopp - vad är det?

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga av plötslig och oväntad anledning upphör, vilket innebär att den drabbade omgående förlorar medvetandet och är utan livstecken.

Stöd livsviktig forskning
Fakta hjärtstopp
  • Plötsligt hjärtstopp sker när hjärtats pumpförmåga av oväntad anledning upphör.
  • Den som drabbas blir omedelbart medvetslös och slutar att andas.
  • Varje år drabbas cirka 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp. Endast cirka 600 av dem överlever.
  • Tack vare forskningen vet vi mer om vilka insatser som behövs för att rädda liv.
  • Hjärt-Lungfondens mål är att öka antalet överlevande till 1 200 människor per år.

Vid ett plötsligt hjärtstopp, som inte sällan orsakas av en hjärtinfarkt, övergår hjärtats normala rytm oftast i ett så kallat kammarflimmer (ventrikelflimmer) och pumpförmågan upphör då omedelbart att fungera. Detta är en katastrof för hjärnan, som är beroende av syresatt blod för att kunna fungera, och om den drabbade ska överleva måste hjärtrytmen återställas inom ett par minuter.

Snabb hjärt-lungräddning räddar liv
Det finns en tumregel baserad på forskning som säger att vid ett hjärtstopp ökar risken för död med 10 procent för varje minut som går om ingen behandling sätts in. Det är med andra ord av livsavgörande betydelse att någon snabbt påbörjar hjärt-lungräddning och använder en hjärtstartare (defibrillator) i väntan på ambulans, räddningstjänst eller polisens ankomst.

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om plötsligt hjärtstopp som är faktagranskad av Jacob Hollenberg, docent och biträdande överläkare vid hjärtkliniken Södersjukhuset samt forskningsledare för Centrum för Hjärtstoppsforskning, Karolinska Institutet.