Plötsligt hjärtstopp - vad är det?

Varje år drabbas ungefär 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp i Sverige. I cirka 6 000 av fallen påbörjas hjärt-lungräddning av ambulanspersonal. Nästan 600 överlever. För att överleva ett plötsligt hjärtstopp behövs omedelbara insatser i form hjärt-lungräddning och stöt från en hjärtstartare.

Stöd livsviktig forskning
Fakta hjärtstopp
  • Plötsligt hjärtstopp sker när hjärtats pumpförmåga av oväntad anledning upphör.
  • Den som drabbas blir omedelbart medvetslös och slutar att andas.
  • Varje år drabbas cirka 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp. Endast cirka 600 av dem överlever.
  • Tack vare forskningen vet vi mer om vilka insatser som behövs för att rädda liv.
  • Hjärt-Lungfondens mål är att öka antalet överlevande till 1 200 människor per år.

Vid ett plötsligt hjärtstopp, som inte sällan orsakas av en hjärtinfarkt, övergår hjärtats normala rytm oftast i ett så kallat kammarflimmer (ventrikelflimmer) och pumpförmågan upphör då omedelbart att fungera. Detta är en katastrof för hjärnan, som är beroende av syresatt blod för att kunna fungera, och om den drabbade ska överleva måste hjärtrytmen återställas inom ett par minuter.

Snabb hjärt-lungräddning räddar liv
Vid ett plötsligt hjärtstopp förlorar hjärtat sin pumpande förmåga, vilket gör att blodcirkulationen omedelbart upphör och kroppens organ drabbas av syrebrist. Den drabbade blir omedelbart medvetslös. Hjärnan drabbas av hjärnskador redan efter några minuter, eftersom det är det organ i kroppen som är känsligast för syrebrist.

Hjärtats pumpande förmåga styrs av hjärtats eget nervsystem, retledningssystemet, genom synkroniserade elektriska impulser. Impulserna styr hjärtats sammandragande rörelser, och kammaren  pumpar syrerikt blod till kroppens alla organ.

Vid ett plötsligt hjärtstopp drabbas inte sällan retledningssystemet av ett elektriskt kaos (ventrikelflimmer). De normalt synkroniserade impulserna skickas nu helt osynkroniserat och istället för att pumpa, börjar hjärtats kamrar att flimra. Det här gör att hjärtat omedelbart förlorar sin pumpande förmåga och i stället för att pumpa blod, flimrar hjärtats kamrar och blodcirkulationen upphör. Den drabbade faller omedelbart ihop medvetslös, utan andning.

Ibland kan den som drabbas ha förkänningar. Dessa kan bestå  av ett tryck över bröstkorgen, smärta eller andra symptom precis innan hen faller ihop, men ofta sker det plötsliga hjärtstoppet helt utan förvarning och den drabbade faller bara ihop.

Fenomenet hjärtstopp är komplext. Det handlar inte om en enda bakomliggande hjärtsjukdom och det går inte att ringa in enstaka riskgrupper. Hälften av dem som drabbas är till synes helt friska, aktiva människor som inte har några tidigare symptom. Majoriteten är medelålders eller äldre, men även unga samt fysiskt aktiva och vältränade elitidrottare kan drabbas.

Källa: Hjärt-Lungfondens skrift om Plötsligt hjärtstopp
Vetenskapligt ansvarig: Jacob Hollenberg, docent och överläkare vid hjärtkliniken Södersjukhuset samt chef för Centrum för Hjärtstoppsforskning, Karolinska institutet
Uppdaterat: 2018-11-27