Kvinnors hjärtfel

Hjärtsjukdom är vår tids stora folksjukdom och den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Det är ett faktum att kvinnor drabbas av hjärt-kärlsjukdom i samma utsträckning som män, om än cirka tio år senare i livet. Ändå bygger dagens hjärtvård till stor del på forskning kring mäns hjärtan.

Fakta kvinnors hjärtfel
  • Kvinnor drabbas av samma hjärt-kärlsjukdomar som män men i genomsnitt tio år senare.
  • Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor i Sverige.
  • Tack vare forskningen har antalet kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt minskat med fem om dagen sedan 2008.
  • Hjärt-Lungfondens mål är att till 2017 halvera dödligheten i hjärtinfarkt för kvinnor och kunna rädda livet på över 2 000 kvinnor varje år.

Kvinnor drabbas av samma hjärt-kärlsjukdomar som män, till exempel hjärtinfarkt, hjärtsvikt, kärlkramp, hjärtrytmrubbningar och stroke. Vissa hjärtsjukdomar är till och med vanligare bland kvinnor, till exempel "brustet hjärta" och så kallade tysta infarkter.

Forskning kring kvinnohjärtat eftersatt

Hjärtsjuka kvinnor är underrepresenterade i kliniska studier och det forskas för lite på skillnaderna mellan våra hjärtan. Till exempel vet vi att kvinnor har mindre hjärtan och smalare kärl än män. Det finns ett stort behov av mer kunskap inom diagnostik, behandling och rehabilitering för att säkerställa bästa möjliga vård för kvinnor med hjärt-kärlsjukdom.

På god väg

Hjärt-Lungfonden uppmärksammar kvinnohjärtat varje år genom att i mars månad samla in pengar till forskningsprojekt inom området. Vårt mål är att till 2017 halvera dödligheten i akut hjärtinfarkt för kvinnor och därmed kunna rädda livet på över 2000 kvinnor varje år. Sedan 2008 har antalet kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt minskat med fem om dagen.