Vilka behandlingar finns för förmaksflimmer?

Vilka behandlingar finns för förmaksflimmer? Hur brukar förmaksflimmer behandlas?

Behandlingen består av läkemedel som är avsedda att förebygga attacker och dämpa hjärtfrekvensen. Vid svåra besvär kan katererablation lindra dessa och förbättra livskvaliteten. Behandlingen innebär att det område i vänster förmak eller i lungvenerna som utlöser flimret isoleras. Ingreppet sker med hjälp av en kateter som förs upp till hjärtat från ljumsken. Behandlingen omfattar även blodförtunnande läkemedel för att förebygga stroke.

Källa: Hjärt-Lungfondens skrift om Hjärtrytmrubbningar
Vetenskapligt ansvarig: Lennart Bergfeldt, seniorforskare, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin vid Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, samt överläkare verksamhet kardiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Datum: 2019-04-29