Vilka behandlingar finns för förmaksflimmer?

Hur brukar förmaksflimmer behandlas?

Behandlingen består av läkemedle som är avsedda att förebyga attacker och dämpa hjärtfrekvensen. Vid svåra besvär kan katerer-ablation bota förmaksflimmer. Behandlingen innebär att det område i vänster förmak eller i lungvenerna som utlöser flimret bränns bort eller isoleras. Ingreppet sker med hjälp av en kateter som förs upp till hjärtat från ljumsken. Behandlingen omfattar även blodförtunnande läkemedel för att förebygga stroke.