Hur vet jag om jag har förmaksflimmer?

Vilka symtom tyder på förmaksflimmer?

Hjärtklappning vid vila kan tyda på förmaksflimmer. Dessutom har den som lider av förmaksflimmer ofta en nedsatt prestationsförmåga som märks vid ansträngning. Förmaksflimmer kan uppträda i attacker, men kan också vara kroniskt. Dessutom finns det många som har förmaksflimmer men som saknar symtom, vilket är allvarligt eftersom personer med flimmer har ökad risk för stroke.