Diabetes - vad är det?

Diabetes är inte ett utan flera olika tillstånd med olika orsaker. Den gemensamma nämnaren är att sockerhalten i blodet är för hög eftersom kroppen inte kan använda energin från maten på rätt sätt.

Fakta diabetes
  • Diabetes innebär bland annat att sockerhalten i blodet är för hög eftersom kroppen inte kan använda energin från maten på rätt sätt.
  • Minst 450 000 svenskar har diabetes idag.
  • 85-90 % av dem har diabetes typ 2.
  • Tack vare forskningen finns idag behandling och läkemedel som är till nytta för den stora gruppen med diabetes.
  • Forskningens mål inom 10 år är förstå sambandet mellan sjukdomarna och på så sätt förhindra uppkomst av hjärt-kärlsjukdom hos personer med diabetes.

I Sverige har minst 450 000 personer diabetes. Av dem har 85-90 % diabetes typ 2. Här reder vi ut skillnaderna mellan de två diabetesformerna typ 1 och typ 2. 

Typ 1-diabetes

Av de som har diabetes i Sverige har ca 5-10 % diabetes typ 1. Av dem är ca 7 000 barn och ungdomar. Sjukdomen är vanligare i Norden än i andra delar av världen. Varför vet man inte riktigt, men nu ökar sjukdomen även i till exempel Förenade Arabemiraten där man har god ekonomi, så man spekulerar i att det kan finnas ett samband med välståndet i ett land.

Typ 1-diabetes innebär att kroppens egen insulinproduktion helt, eller nästan helt, har upphört. Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom, som innebär att kroppens eget immunförsvar angriper och förstör insulinproducerande celler i bukspottkörteln. På sikt leder detta till total insulinbrist.

Typ 2-diabetes

Av de minst 450 000 svenskar som har diabetes har 85-90 % typ 2-diabetes. Beräkningar visar att minst 10 procent av de över 65 år har den här formen av diabetes. Typ 2-diabetes blir allt vanligare såväl i Sverige som i övriga världen. Debuten vid typ 2-diabetes brukar komma smygande. Personen som drabbas kan ha förhöjda blodsockernivåer i flera års tid utan att veta om det.

Vid typ 2-diabetes är förmågan att producera insulin inte helt borta, men mängden insulin räcker inte till för att täcka kroppens behov. Ofta är cellernas känslighet för insulin nedsatt och fungerar inte på korrekt sätt, så kallad insulinresistens. Detta leder till att för mycket socker utsöndras från levern till blodet, och att sockret i blodet inte kan tas upp av cellerna i musklerna och fettväven. Det krävs en större mängd insulin för att cellerna ska ta upp socker så att de kan tillgodogöra sig energin, så kallad hyperinsulinemi.

Diabetes typ 2 är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Två av tre personer med typ 2-diabetes riskerar att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Mer forskning behövs för att förstå sambandet mellan diabetes och hjärtsjukdom och på så sätt förhindra uppkomst av hjärtsjukdom hos personer med diabetes. 

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om diabetes som är faktagranskad av Anna Norhammar, specialistläkare i kardiologi och invärtes medicin, Karolinska institutet.

Se filmen om kopplingen mellan diabetes och hjärt-kärlsjukdom.