Aneurysm symtom

Aneurysm växer långsamt och de besvär eller känningar som kan uppstå är ofta milda till måttliga. Beräkningar visar att endast cirka 30 procent av patienterna har symptom som kan relateras till sjukdomstillståndet. I de fall man har symptom beror det på var bråckbildningen sitter och hur stor den är.

De flesta som drabbas är omedvetna om detta då bråck på aorta vanligtvis är helt symptomfria. I de fall bukaortaaneurysm upptäcks är det ofta av en ren slump i samband med att buken undersöks med ultraljud eller datortomografi för andra besvär.

Bråckbildning i buken

Vid bråckbildning i buken kan vissa personer uppleva en pulserande känsla i buken, som ofta beskrivs som "en extra puls" i magen. När ett aneurysm växer snabbt i buken blir symptomen ofta kraftigare. Man kan drabbas av plötslig och svår smärta, främst i magen men den kan också stråla ut mot ryggen. Oftast har man dock inga känningar förrän pulsåderbråcket i magen brister.

Aneurysm i thorakala aorta

Om de upptäcks är det vanligtvis i samband med andra undersökningar i bröstkorgsområdet, exempelvis vid röntgen av lungorna. Vid pulsåderbråck i bröstkorgsområdet (thorakalt aneurysm) kan man bli hes och uppleva en pulserande känsla i halsen. Vanligtvis har man dock inga besvär eller känningar alls förrän kärlet brister. Vid misstanke om bråck på stora kroppspulsådern och vid symptom bör man omgående söka läkare för en undersökning.

Symptom när kärlet brister

När blodkärlet i buken brister – eller när aorta drabbas av en dissektion – uppstår ofta symptom som är akuta. Kraftiga rygg- och buksmärtor är vanliga, och vid aortabristning i buken kan magen även bli utspänd. När aorta brister i bröstkorgen är smärtan kraftig, både i bröstet och i ryggen. Smärtan kan liknas vid – och misstas för – akut hjärtinfarkt. I båda fallen blir personen i fråga vanligtvis påtagligt allmänpåverkad. Illamående, kräkningar, chock eller svimning till följd av blodtrycksfall och omfattande blodförlust är mycket vanligt.

En bråckbildning i aorta som brister är ett livshotande tillstånd. Bristningen leder till att man får stora inre blödningar som kräver omedelbar behandling. Vid aortadissektion är det lika viktigt att omgående få akut behandling. Med dagens moderna undersöknings- och behandlingsmetoder kan läkarna rädda allt fler personer som kommer in till sjukhuset i tid. En tidigt ställd diagnos och behandling förbättrar chanserna till överlevnad. Men bristningen kan på grund av den stora blodförlusten i många fall även leda till omedelbar död. Varje år dör fler än 1 000 personer i sviterna av aortaaneurysm.

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om aortaaneurysm som är faktagranskad av Per Eriksson, professor i kardiovaskulär medicin, Karolinska institutet.