Aortaaneurysm (aortabråck)

Aortaaneurysm är ett samlingsnamn för olika sjukdomar som kan uppträda längs med hela stora kroppspulsådern – från aortas avgång från hjärtat ner till buken.

Fakta aortaaneurysm
  • Aortaaneurysm är namnet på sjukdomar på stora kroppspulsådern.
  • Omkring 1 000 svenskar avlider varje år av aortaaneurysm.
  • Många landsting erbjuder screening för män över 65 år.
  • Aortaaneurysm kan vara livshotande om det inte upptäcks tidigt.
  • Omkring 200 000 svenskar har en missbildning som kan leda till bråck.

Stora kroppspulsådern, aorta, är kopplad från hjärtats vänstra kammare. Aorta förgrenas i tre stora artärer som går till halsen och armarna och ner mot buken och benen. Delen ovanför diafragma kallas thorakala aorta och delen nedanför kallas bukaorta.

Ett bråck på aortan i buken uppträder oftast nedanför de artärer som leder till njurarna. Bråckbildning på aorta kan uppstå på ett eller flera ställen samtidigt, och både kvinnor och män, unga som äldre kan drabbas. Mest uppmärksammat och studerat är aneurysm i bukaorta. Sedan 2006 har de flesta landsting och regioner i Sverige infört massundersökningar av alla 65-åriga män i syfte att fånga upp de personer som riskerar att drabbas. 

Aortabråck kan vara svårt att upptäcka

Aortaaneurysm kan vara ett livshotande tillstånd om det inte upptäcks i tid. Bindväven i aorta har försvagats eller brutits ned och där kärlväggen är som svagast bildas en sjuklig vidgning som kan brista om den blir för stor. Vanligtvis har man inga känningar eller besvär förrän bråckbildningen brister. Själva bråckbildningen kan oftast opereras om den upptäcks i tid.

Trots att läkare idag kan rädda allt fler drabbade, avlider över 1 000 svenskar varje år som en följd av brustet aortaaneurysm.

Cirka 200 000 svenskar har en missbildning som kan leda till bråck.

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om aortaaneurysm som är faktagranskad av Per Eriksson, professor i kardiovaskulär medicin, Karolinska institutet.