Högt kolesterol symtom

Många har alltför mycket kolesterol i blodet utan att veta om det. Av naturliga skäl – det märks helt enkelt inte. Man kan inte känna att man har högt kolesterol. Däremot kan man känna av de sjukdomar som följer i spåren på ett högt kolesterol.

Många år med högt kolesterol leder till en gradvis åderförfettning, det vill säga överskottet av kolesterol från framför allt LDL-partiklarna har fastnat i kärlväggarna och börjat härskna. Det tas då upp av ett slags vita blodkroppar, makrofager, som sväller upp och bildar så kallade skumceller, som syns som gula fettstrimmor i blodkärlet. När makrofagerna dör utvecklas en inflammatorisk reaktion i kärlväggen och det bildas så kallade plack bestående av skumceller, kolesterol och förkalkade cellrester. Plack bidrar till att blodkärlens väggar blir förtjockade, hårda och ojämna.

Symtom på åderförfettning kommer ofta smygande

De sjukdomar som följer i spåren av åderförfettning är kärlkramp, hjärtinfarkt, stroke och olika former av blodproppar. Förr trodde man att åderförfettning enbart drabbade gamla människor. Men i dag vet man att processen med högt kolesterol som samlas i kärlväggarna kan börja mycket tidigt.

Symtomen kommer ofta smygande. Det handlar om andfåddhet, trötthet, ett tryck över bröstet efter ansträngning eller när det är kallt. Smärtor i vadmuskeln, så kallad fönstertittarsjuka eller claudicatio, är också ett symptom på åderförfettning. Vid fönsterittarsjuka är bäckenets eller benets artärer så trånga att blodet har svårt att ta sig igenom kärlet.

Analys av kolesterolvärdet

Kolesterolvärdet mäts genom ett enkelt blodprov och sedan mäts halten LDL-kolesterol, HDL-kolesterol och triglycerider i blodet. För att analysera värdet måste läkaren ta hänsyn till patientens helhetsbild. Njursjukdomar, diabetes, överkonsumtion av alkohol, fetma, rökning, blodtryck och motion påverkar åderförfettningens förlopp. Även hormonrubbningar kan leda till störningar i blodfettsbalansen.

Källa: Hjärt-Lungfondens temaskrift om Kolesterol
Vetenskapligt ansvarig: Bo Angelin, professor i klinisk metabolisk forskning vid institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Huddinge
Uppdaterat: 2018-05-31