Kolesterol - vad är det?

Kolesterolet är nödvändigt för kroppens alla celler men samtidigt ett ämne med en stor varningsstämpel. Det fastnar i blodkärlens väggar och leder till våra vanligaste hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt, kärlkramp och stroke.

Fakta kolesterol
  • Kolesterol är ett fettämne som är nödvändigt för normal cellfunktion och för hormonproduktionen.

  • Åderförfettning orsakas av kolesterol och kan leda till vanliga hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt, kärlkramp och stroke.

  • Tack vare forskningen vet vi i dag mycket om kolesterol som riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.

  • En utmaning är att omsätta forskningen till framsteg i diagnostik och behandling för patienter.

Eftersom kolesterol både är nödvändigt och farligt är det viktigt att hålla kolesterolvärdena på en bra nivå, så att kroppen får vad den behöver, men så att inget överskott stannar kvar i blodkärlen.

Kolesterol är en lipid, ett fettämne. Det kolesterol vi har i kroppen kommer dels från födan via tarmen, och dels från nybildning, framför allt i levern. Levern fungerar som en centralstation för kolesterolet. Därifrån forslas det ut till kroppens vävnader via blodet. I levern tas också överskottet av kolesterol emot, förvandlas till gallsyror och förs ut ur kroppen via avföringen.

Kolesterol är en nödvändig beståndsdel i alla celler, inte minst i hjärnan. Kolesterol är också råvara för produktion av manliga och kvinnliga könshormoner, och behövs för att kroppen ska kunna bilda gallsyror och ta uppfettlösliga ämnen, som till exempel D-vitamin.

Så transporteras kolesterol i kroppen

Kolesterol är inte vattenlösligt och klarar därför inte av transporten i blodkärlen på egen hand. Det behöver någon form av förpackning som kan hjälpa det framåt. Dessa transportkapslar kallas lipoproteiner och färdas som små lastbåtar från levern ut i kroppen.

Det finns flera olika sorters lipoproteiner, beroende på vilket eller vilka ämnen de ska forsla. De största lipoproteinerna heter VLDL. Det står för engelskans Very Low Density Lipoprotein, lipoprotein med mycket låg täthet. VLDL är relativt stora partiklar och tar med sig både kolesterol och triglycerider, det vill säga det som vi vanligtvis kallar "fett".

LDL och HDL

När VLDL kommer ut i cirkulationen omvandlas det efter ett tag till LDL. Det står för engelskans Low Density Lipoprotein, lipoprotein med låg täthet. LDL-kolesterol kallas ofta för det "onda" kolesterolet. Det är mindre än VLDL.

LDL har ett relativt högt innehåll av kolesterol och en tendens att släppa ifrån sig kolesterol på vägen. Alla kroppens celler har receptorer för LDL. Dessa tar upp LDL-partiklarna och dirigerar kolesterolet till användning det där det behövs. Om det finns mer kolesterol i blodet än vad receptorerna kan ta emot uppstår ett överskott som leder till förhöjda LDL-nivåer. En del personer har en ärftlig brist på LDL-receptorer (så kallad familjär hyperkolesterolemi, FH), och riskerar därför i ännu högre grad att kolesterolet fastnar i kärlväggarna och orsakar hjärt-kärlsjukdomar.

Det lipoprotein som tar med sig kolesterolet tillbaka till levern kallas HDL (High Density Lipoprotein) och det kallas därför ibland för det "goda" kolesterolet.

Källa: Hjärt-Lungfondens temaskrift om Kolesterol
Vetenskapligt ansvarig: Bo Angelin, professor i klinisk metabolisk forskning vid institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Huddinge
Uppdaterat: 2018-05-31