Kan en förstorad binjure ha något samband med oregelbundna hjärtslag?

Det finns en ovanlig form av tumör (feokromocytom) som sitter i binjuren. Den här typen av tumör frisätter en typ hormoner som kallas katekolaminer och som kan orsaka både blodtrycksstegring och extraslag.

Professor Jan Nilsson

Läs mer om hjärtflimmer på våra sjukdomssidor.