Kan alkohol utlösa attacker av hjärtflimmer?

Det är känt att alkohol kan utlösa attacker av förmaksflimmer. Du bör tala med din läkare om detta. Först bör man undersöka om det verkligen rör sig om förmaksflimmer och inte bara hjärtklappning (hjärtat slår fort men i regelbunden rytm) vilket också kan förekomma efter alkoholintag. I båda fallen rekommenderar man att man minskar eller helt slutar med alkohol.

Professor Jan Nilsson

Läs mer om hjärtflimmer på våra sjukdomssidor.