Fler KOL-drabbade kan upptäckas med ny metod

Långsam utandning som ett av två moment vid lungfunktionstester skulle öka antalet KOL-diagnoser med över 50 procent. Det visar Hjärt-Lungfondens stora forskningssatsning SCAPIS

 – Tidig upptäckt är avgörande för att den som har fått KOL ska kunna fortsätta arbeta och leva så friskt som möjligt. Kjell Toréns studie pekar på att fler drabbade kan upptäckas i ett tidigt stadium. Det innebär många räddade liv, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Professor Kjell Toréns forskning, som nyligen publicerats i International Journal of COPD visar att fler fall av KOL upptäcks när man testar två olika utandningsmetoder. Dels ber man patienten att andas ut så snabbt och länge som möjligt och dels långsamt och länge som möjligt.

Fler fall av KOL kan upptäckas tidigare

Hos 1050 testade individer ökar förekomsten av KOL från 10 procent (105 personer) till hela 16 procent (164 personer).

– Med den här metoden kan vi upptäcka KOL i ett tidigare skede och har möjlighet att snabbt sätta in rätt åtgärd, till exempel rökstopp eller förbättrad luft på arbetsplatsen. De som drabbas har då goda chanser att må bra trots sjukdomen, säger Kjell Torén, professor i arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet.