Allt fler kvinnor dör i KOL

Ny statistik visar att dödstalen i lungsjukdomen KOL fortsätter att öka. Ökningen sker framför allt bland kvinnor.

Minst en halv miljon i Sverige är drabbade av KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Nu visar nya siffror från Socialstyrelsen att fler dör av sjukdomen. Dödligheten är 13 % högre idag än för femton år sedan. För kvinnor är ökningen hela 40 % fler dödsfall 2013 jämfört med 1999. Däremot minskade dödligheten för männen under samma period. 

– Vi vet idag att vissa individer lättare än andra utvecklar KOL. Men vi vet inte varför det är så. En viktig utmaning för forskningen är att utveckla metoder som skyddar alla som riskerar att drabbas av sjukdomen, säger Kjell Larsson, vice ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd och professor i lungmedicin.

Mål för KOL-forskningen

Forskningens mål inom 10 år är att bättre förstå KOL och utveckla ny individanpassad behandling som bromsar sjukdomen.

– Dödligheten i KOL går åt fel håll, och vi behöver satsa på forskningen för att vända trenden. Många berörs av KOL, antingen som drabbad eller anhörig, och våra givares gåvor till forskningen kan bidra till att vi kan hitta ny, mer effektiv behandling, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfonden finansierar bland annat den stora forskningsstudien SCAPIS. Genom SCAPIS hoppas forskarna få veta mer om bland annat hur många som verkligen har KOL eftersom mörkertalet är stort och många har sjukdomen utan att veta om det. 

Mer om KOL på Hjärt-Lungfondens webb.

Aktuell forskning om KOL.