Glada motionärer springer i ett lopp
Glada motionärer springer i ett lopp

Arrangera ett eget lopp i samband med loppet 

Om ni är en större grupp som vill arrangera ett eget lopp i samband med ”Vi springer för forskningen” stöttar vi gärna er med hjälp och råd.

Välj mellan att

1. Mejla in X antal namn till: info@challengize.com så får ni en gruppanmälan inkl. en gruppfaktura för loppet. 

2. Anordna ett helt eget lopp som ni själva vill ha det, och ange att det är till förmån för Hjärt-Lungfonden.