Ladda ner Hjärt-Lungfondens infografik om hjärt-lungsjukdomar och forskning. Pedagogiskt paketerat och lätt att dela på sociala medier.

Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdomar än av något annat. Vi behöver göra fler människor medvetna om dessa problem, och få ännu fler människor att stödja den livsviktiga forskningen.

Vill du hjälpa till att sprida budskapet? Ladda ner Hjärt-Lungfondens informativa faktabilder om hjärt-lungsjukdomar och forskning. Pedagogiskt paketerat och lätt att dela på sociala medier.

Infografik om KOL
Infografik om Stroke
Infografik om hjärtinfarkt
Infografik om barns hjärtsjukdom
Infografik om hjärtstopp