Viktiga handböcker

text www.FYSS.se och tre cyklister som står vid havet

FYSS är en omfattande handbok med information om medicinska effekter av fysisk aktivitet vid olika sjukdomstillstånd. Den uppdateras fortlöpande och innehåller även information om arbetsmetoden FaR samt vad man bör tänka på när man ger råd om fysisk aktivitet, till exempel vid metabola syndromet, vid diabetes och hjärtkärlsjukdom. FYSS finns på nätet och kan köpas i bokform. En version för allmänheten (FYSS för alla) finns att köpa på apoteken.

År 2007 publicerades en SBU-rapport med en systematisk genomgång av forskning rörande metoder för att öka den fysiska aktiviteten. Samstämmigt visades utifrån ett 80-tal studier att det har effekt när sjukvårdspersonal ger råd och stöd att öka den fysiska aktiviteten.

I boken ”FaR – individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet” kan man läsa om själva arbetsmetoden och hur den används i Sverige.

Källa:
Fyss 2017. Läkartidningen Förlag; 2017.
Metoder för att främja fysisk aktivitet, en systematisk litteraturöversikt. Statens beredning för medicinsk utredning; 2007.
FaR – individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet. Statens folkhälsoinstitut; 2011.

Start26 / 27