Generellt om ändring av matvanor

Ett dukat bord och text med generella råd om matvanor

Mat och hälsa är ett mycket trendkänsligt område. Modedieter är ofta dåligt vetenskapligt underbyggda även om de kan innehålla vissa faktabaserade och bra delkomponenter. Uppmuntra därför till att inhämta information från hälso- och sjukvården, från Livsmedelsverket och från universitet och högskolor.

Störst effekt får man om man ändrar på något av det som man äter varje dag. Små förändringar av det man äter dagligdags till exempel att avstå från söta drycker eller att byta fet ost mot mager kan ge stor effekt på hälsan på sikt. Det man äter någon enstaka gång har naturligtvis mindre effekt på sikt.

Start39 / 42