250 000 personer i Sverige lider av hjärtsvikt, och för de svårast sjuka kan en hjärttransplantation vara den enda chansen till överlevnad. Bristen på donatorer är dock stor. Just nu pågår ett forskningsprojekt som går ut på att utveckla en mekanisk hjärtpump
som kan få fler att överleva. För att lyckas behövs mer forskning. Och forskning kostar pengar.

Forskningen får aldrig ta paus.

Bli månadsgivare idag

Forskning är långsiktig, precis som månadsgivande. Klicka vidare och signera smidigt med Bank ID.

Jag vill bidra