Visste du att det kan finnas en koppling mellan munhälsa och ditt hjärta?

Tillsammans med Philips Sonicare vill vi att fler ska känna till hur munhälsan och hjärtat kan höra samman*. Vi samarbetar kring initiativet "Borsta för hjärtat", för god munhälsa och ökad kunskap om kopplingen mellan munhälsa och hjärt-kärlsjukdom.

*Bakteriers väg från mun till hjärta via blodomloppet - Sanz et al. J Clin Periodontol. 2020;47:268–288.

Vikten av god munhälsa

Vikten av en god munhälsa

Lär dig mer om sambanden mellan munhälsa och hjärt-kärlsjukdom.

Vikten av god munhälsa

Borsta tänderna – för hjärtats skull

Parokrank är den senaste i raden av vetenskapliga undersökningar som visat på ett samband mellan munhälsa och hjärt-kärlsjukdom. Men trots att kopplingen är väletablerad, är det enligt en aktuell Sifoundersökning mindre än hälften av den svenska befolkningen som känner till den. Sambandet mellan munhälsan och risken för hjärt-kärlsjukdom är alltså fortfarande ganska okänt hos oss svenskar. Initiativet "Borsta för hjärtat" ska öka kunskapsnivån.

Montage med stetoskop som undersöker en tand

Tandlossning farligt för hjärtat

Parokrankstudien visar att det med all sannolikhet finns ett orsakssamband mellan tandlossningssjukdom, parodontit, och hjärt-kärlsjukdom.

Ta del av studiens resultat
Borsta för hjärtat

Mer om Borsta för hjärtat hos Philips Sonicare #borstaforhjartat