Visste du att det kan finnas en koppling mellan munhälsa och ditt hjärta?


Tillsammans med Philips Sonicare vill vi att fler ska känna till hur munhälsan och hjärtat kan höra samman*. Vi samarbetar kring initiativet "Borsta för hjärtat", för god munhälsa och ökad kunskap om kopplingen mellan munhälsa och hjärt-kärlsjukdom.

Forskare har länge känt till att det finns ett samband mellan dålig munhälsa, som svår tandlossning, och sjukdomar i hjärta och kärl, exempelvis hjärtinfarkt och stroke. Det är dock oklart om det är den dåliga munhälsan som orsakar den ökade risken för hjärt-kärlsjukdom eller om sambandet kan förklaras av generellt sett sämre hälsa hos de med tandlossningssjukdom.

Nya studier talar emellertid för att det kan finnas ett oberoende samband där tandlossning kan medföra en cirka 30−35 procents högre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom efter det att hänsyn tagits till faktorer som rökning, utbildningsnivå och inkomst.

*Bakteriers väg från mun till hjärta via blodomloppet - Sanz et al. J Clin Periodontol. 2020;47:268–288.

Sambandet mellan munhälsa och hjärt-kärlsjukdom

Man kan dela in munhälsoproblem i infektioner och inflammationer. Infektioner kan orsaka spridning av bakterier till hjärtats klaffar och till inopererade klaffar och pacemakers. Inflammationer i tandköttet kan hos vissa bli kroniska och då troligen komma att belasta hela kroppen och öka på åderförkalkningsprocessen.

Illustration över bakterier

1.

Bakterier från munnen läcker ut i blodet via inflammerade tandköttsfickor.

Bakterier i hjärtat illustration

2.

Bakterier når hjärtat och kan orsaka varbildning i exempelvis en klaff.

Blodkärl illustration

3.

Inflammationen i munnen kan dels snabba på åderförkalkningsprocessen i blodkärlen, dels göra befintliga plack mer sköra, vilket ökar risken för hjärtinfarkt.

Viktigt att bibehålla en god munhälsa

De allra flesta kan bibehålla en god munhälsa genom att borsta tänderna två gånger om dagen. För att motverka tandköttsinflammation och tandlossning är det extra viktigt att omsorgsfullt göra rent vid tandköttskanten. Den som röker bör sluta röka. Eftersom man kan ha besvär i munnen som inte känns rekommenderas dessutom regelbundna besök hos tandläkare eller tandhygienist. Det är svårare att åtgärda långt gången karies och tandlossning än om problemen upptäcks tidigt. Därför är det viktigt att sköta sin munhälsa under hela livet.

Tandborste borstar tand med tandkräm

Borsta tänderna två gånger om dagen

Tand och rengöring

Gör rent mellan tänderna två gånger om dagen

Tand och rengöringsinstrument

Gör regelbundna besök hos tandläkare eller tandhygienist

2 + 2 + 2 regeln = god munhälsa

För att förebygga dålig munhälsa bör man följa 2+2+2- regeln:

  • Borsta tänderna två gånger per dag

  • Borsta tänderna i två minuter

  • Borsta tänderna med två centimeter fluoridtandkräm på borsten

samt rengöra mellan tänderna en gång per dag.

Man i tandläkarstol och tandläkare som utför undersökning

Tandlossning är farligt för hjärtat

Parokrankstudien är den senaste i raden av vetenskapliga undersökningar som visat på ett orsakssamband mellan tandlossningssjukdom, parodontit, och hjärt-kärlsjukdom.

Ta del av studiens resultat
Pizza med örter

Vi tänker på hälsan – Gör du?

Hur vi äter, dricker och rör på oss spelar roll för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Få inspiration av den samlade forskningen om levnadsvanor för ett längre och friskare liv.

Om levnadsvanor
Ingen rökning skylt

Tobak

Tobaksrökning är sammantaget den enskilt största riskfaktorn för sjukdomar i lungor, hjärta och kärl. Ungefär vart sjunde dödsfall i Sverige är relaterat till tobak.

Tobak – den största riskfaktorn

Frågor och svar om munhälsa och hjärt-kärlsjukdom

Vikten av god munhälsa

Vikten av en god munhälsa

Lär dig mer om sambanden mellan munhälsa och hjärt-kärlsjukdom.

Faktablad om munhälsa (pdf)