21 miljoner kronor från Postkodlotteriet

Ett stort tack till dig som har en Postkodlott – du möjliggör så mycket. Tack också till Postkodlotteriet för det fantastiska ni möjliggör!

Med stödet från Postkodlotteriet kan vi fortsätta finansiera livsviktiga forskningsprojekt i kampen mot hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. I filmen ser du vår generalsekreterare Kristina Sparreljung när hon fått ta emot stödet från Postkodlotteriets utdelning.

Hjärt-Lungfonden är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2007. Fram till idag har vi tagit emot hela 319 miljoner kronor. Det betyder många viktiga forskningstimmar i jakten på nya behandlingar som räddar och förlänger liv.

– Vi är oerhört tacksamma över att få vara en av Postkodlotteriets förmånstagare. Pengarna vi tar emot går till forskning som kan rädda liv och ge bättre behandlingar för drabbade. Vår vision är att besegra hjärt- och lungsjukdomarna som är de sjukdomar som skördar flest liv i Sverige idag, säger Kristina Sparreljung, Hjärt-Lungfondens generalsekreterare.

Stora forskningsanslaget

Tack vare Postkodlotteriet, alla lottköpare och andra generösa bidrag kommer Hjärt-Lungfonden i år att dela ut Stora forskningsanslaget om 15 miljoner kronor. Det är det största enskilda forskningsanslaget i Sverige inom hjärt-lungområdet. Flera andra forskare har också kunnat fortsätta sitt viktiga arbete tack vare stödet från Postkodlotteriet.

Finansiering genom olika anslag

Hjärt-Lungfonden delar ut olika former av forskningsanslag. Forskningsrådet väljer ut ansökningarna som är mest relevanta och har störst chans att bli framgångsrika för patienter.

Våra forskningsanslag