21 miljoner kronor från Postkodlotteriet

Ett stort tack till dig som har en Postkodlott – du möjliggör så mycket. Tack också till Postkodlotteriet för det fantastiska belopp ni varje år delar ut till välgörande ändamål.

Med stödet från bland andra Postkodlotteriet kan vi på Hjärt-Lungfonden fortsätta att finansiera livsviktiga forskningsprojekt i kampen mot svåra hjärt-, kärl- och lungsjukdomar.

Forskningsrådets ordförande med check PKL

År 2023 fick Hjärt-Lungfonden återigen en stor summa för forskningsändamål från Postkodlotteriet. Forskningsrådets ordförande John Pernow, professor i kardiologi vid Karolinska intitutet, mottog den symboliska checken.

Tintin Vidhammer

Hjärt-Lungfonden är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2007. Fram till idag har vi tagit emot hela 362 936 902 kronor. Det betyder många viktiga forskningstimmar i jakten på nya behandlingar som räddar och förlänger liv.

– Vi är oerhört tacksamma över att få vara en av Postkodlotteriets förmånstagare. Pengarna vi tar emot går till forskning som kan rädda liv och ge bättre behandlingar för drabbade. Vår vision är att besegra hjärt- och lungsjukdomarna som är de sjukdomar som skördar flest liv i Sverige idag, säger Kristina Sparreljung, Hjärt-Lungfondens generalsekreterare.

Stora forskningsanslaget

Tack vare Postkodlotteriet, alla lottköpare och andra generösa bidrag kommer Hjärt-Lungfonden i år att dela ut Stora forskningsanslaget om 15 miljoner kronor. Det är det största enskilda forskningsanslaget i Sverige inom hjärt-lungområdet. Flera andra forskare har också kunnat fortsätta sitt viktiga arbete tack vare stödet från Postkodlotteriet.

Kristina Sparreljung delar ut pris för Stora forskningsanslaget

Våra forskningsanslag

Hjärt-Lungfonden delar ut olika former av forskningsanslag. Forskningsrådet väljer ut ansökningarna som är mest relevanta och har störst chans att bli framgångsrika för patienter.

Läs mer om våra forskningsanslag