Postkodlotteriets stöd till Hjärt-Lungfonden

Drygt 23 miljoner kronor från Postkodlotteriet

Tack vare Postkodlotteriets lottköpare fick vi 2020 ta emot drygt 23 miljoner kronor till den livsviktiga forskningen.

Hjärt-Lungfonden är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2007. Fram till idag har vi tagit emot hela 298 miljoner kronor. Det betyder många viktiga forskningstimmar i jakten på nya behandlingar som räddar och förlänger liv.

– Vi är oerhört tacksamma över att få vara en av Postkodlotteriets förmånstagare. Pengarna vi tar emot går till forskning som kan rädda liv och ge bättre behandlingar för drabbade. Vår vision är att besegra hjärt- och lungsjukdomarna som är de sjukdomar som skördar flest liv i Sverige idag, säger Kristina Sparreljung, Hjärt-Lungfondens generalsekreterare.

Stora forskningsanslaget

Tack vare Postkodlotteriet, alla lottköpare och andra generösa bidrag kommer Hjärt-Lungfonden i år för åttonde året i rad dela ut Stora forskningsanslaget om hela 15 miljoner kronor. Det är det största enskilda forskningsanslaget i Sverige inom hjärt-lungområdet. Flera andra forskare har också kunnat fortsätta sitt viktiga arbete tack vare stödet från Postkodlotteriet.

Extrautdelning för satsningar på Covid-19

Pandemin har ökat människors utsatthet runt om i världen, inte minst drabbas alla de som lever med hjärt- och lungsjukdomar. Vi är därför glada över att vara en av de 56 organisationer som fick vara med och dela på 70,4 miljoner kronor från Postkodlotteriet. Hjärt-Lungfonden fick ett extra stöd på 2,1 miljoner kronor! Dessutom valde många privatpersoner som vunnit på lotteriet valt att avstå sin vinst till förmån för hjärt-lungforskning. Pengarna kommer att användas för att stödja forskning om Covid-19 kopplat till hjärt- och lungsjukdomar.