Maria i Halmstad överlevde sina lungbesvär tack vare hennes vänners tjat

Maria hade gått länge med förmaksflimmer och blivit alltmer andfådd, hon var envis
och sökte inte vård för att julen närmade sig. När hon väl tog sig till
vårdcentralen blev det ambulans direkt till akuten. Hon hade drabbats av
lunginfarkt på ena lungan och proppar i den andra lungan.

Kvinna i ett kök med två hundar

- Tack vare att jag sökte vård kan man säga att jag fick livet i julklapp.
Vårdpersonalen var fantastisk!!!, Maria.

Vid jul 2018 drabbades Maria av lunginfarkt på ena lungan, proppar i den andra,
lungsäcksinflammation samt förmaksflimmer. Det var ett mirakel att hon
överlevde.

Tack vare tjat från alla omkring henne sökte hon till slut vård. I sista stund. Idag
lever hon med en halv lunga på ena sidan. Hon får förmaksflimmer lite då och då
och hennes hjärta har el-konverterats en gång. Hjärtat jobbar lite extra pga de
dåliga lungorna. Hon jobbar idag halvtid.

- För 20 år sedan hade jag troligen inte överlevt, men tack vare forskningen
överlevde jag. Jag startade en insamling för att stödja Hjärt-Lungfonden som tack för att jag lever och andra ska få samma
möjlighet, säger Maria.

Maria har startat en insamling till Hjärt-Lungfonden på Facebook i samband med sin
födelsedag.

- Jag skulle vilja kunna hålla föredrag om hur viktig forskningen är för framtiden
och våra barn och barnbarn. Jag läser mycket och skaffar ny kunskap hela tiden.

Maria Melros, 60 år bor i Halmstad. Hon är utbildad till operationssköterska. I början av
karriären jobbade hon på Thorax i Uppsala. (Akademiska sjukhuset). Hon har två
underbara barnbarn som hon älskar.

Starta en egen insamling

Vi behöver vara fler som ger till forskningen. Starta en egen insamling och bjud in dina vänner och bekanta att hjälpa till.

Starta din insamling

Stora och små insamlingar – Se hur andra gjorde

Funderar du på att starta en egen insamling till förmån för hjärt- eller lungforskningen? Möt några av de eldsjälar som startat en insamling till Hjärt-Lungfonden.

Möt våra insamlare