Biggest loser-deltagaren drabbades under tv-inspelningen

Under inspelningen av Biggest loser 2019 drabbades deltagaren Mattias Lag 45 år från Uppsala av hjärtmuskelinflammation. Mattias, som trodde att han drabbats av en hjärtinfarkt, segnade ihop under en tävling och fördes bort av sjukvårdspersonal. Nu har Mattias startat en insamling till förmån för hjärtforskningen genom Hjärt-Lungfonden.

Man framför vägg av hjärtan håller sig mot hjärtat

– Jag fick behandling som grundar sig på forskning som framkommit de senaste åren. Tack vare insamlade gåvor till Hjärt-Lungfonden som gjort forskning möjlig, fick jag olika insatser på vägen till sjukhuset som var helt otänkbara för 20 år sedan. Hade inte dessa medel funnits är det inte säkert att jag hade stått här idag, säger Mattias.

Idag är Mattias fullt frisk och vill hjälpa andra. Han har dels startat en insamling till Hjärt-Lungfonden, dels inspirerats av programidén och öppnat ett träningsläger för överviktiga.

– Att starta en insamling till Hjärt-Lungfonden hjälper forskningen att ge människor mer tid att leva. Hjärtforskningen är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Vi behöver bli fler som ger till forskningen. Att starta en egen insamling är något vi vill uppmuntra, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

– Det är jätteviktigt att man engagerar sig i den här typen av frågor. Jag trodde i min enfald att det var staten som stod för pengarna till den här forskningen och att det skulle räcka. Men det är inte sant. Det behövs mer pengar, det behövs mer forskning. Folk dör i onödan, säger Mattias.

Se Mattias insamling till Hjärt-Lungfonden på Facebook https://www.facebook.com/donate/547718699090141/

Två flickor håller om varandra och skrattar

Vill du hjälpa forskningen genom att starta din egen insamling?

Att driva en insamling är ett fint sätt att engagera sig i en livsviktig fråga. Ta hjälp av släkt och vänner för att samla in pengar till forskningen så att fler kan få längre och friskare liv.

Starta din insamling

Stora och små insamlingar – Se hur andra gjorde

Funderar du på att starta en egen insamling till förmån för hjärt- eller lungforskningen? Möt några av de eldsjälar som startat en insamling till Hjärt-Lungfonden.

Möt våra insamlare