”Det krävs bättre vaccin mot tuberkulos”

Sedan 2005 insjuknar allt färre av världens invånare i tuberkulos, men utvecklingen går långsamt. Det konstaterar Olle Stendahl, seniorprofessor i medicinsk mikrobiologi vid Linköpings universitet, som forskar om tuberkulos.

Man med glasögon och kavaj

− WHO har satt som mål att antalet fall av tuberkulos ska minska med 20 procent och dödligheten med 35 procent från 2015 till 2020. Tyvärr är det målet nog alldeles för optimistiskt, konstaterar Olle Stendahl.

Den försiktigt positiva utvecklingen kan i första hand tillskrivas bättre diagnostik och att fler får behandling. Samtidigt ökar emellertid utvecklingen av resistens mot behandlingarna, vilket är en stor källa till oro.

Nya former av antibiotika mot tuberkulos

− Det krävs ett bättre vaccin än det som finns i dag och där är vi långt ifrån ett genombrott. Jag tror inte att vi får se ett nytt vaccin inom de närmaste fem åren, säger Olle Stendahl.

Bättre och snabbare diagnostik, effektivare antibiotika och nya former av antibiotika för att kunna bota extremt resistent tuberkulos, XDR-TB, är andra utmaningar.

Tuberkulos rör oss alla

− Dessutom behöver vi lära oss mer om hur vi kan stimulera kroppens eget immunförsvar och hur andra infektioner, som hiv och kroniska maskinfektioner, samverkar med tuberkulos, säger Olle Stendahl.

Han tror inte på någon oroande ökning av antalet fall i Sverige, men understryker vikten av att man inom samhället är medveten om att sjukdomen existerar och att tuberkulos inte enbart är ett problem i Afrika, Asien och Ryssland utan rör oss alla.