Sväljsvårigheter var vanligt vid KOL

Jämfört med befolkningen i allmänhet hade personer som lider av KOL betydligt oftare svårt att svälja mat och dryck, enligt en studie från Uppsala universitet. 

Man som blundar och håller sig om halsen

Publicerad 20 juni 2020 | Uppdaterad 5 januari 2024

Eftersom svalget mynnar i både luftstrupen och matstrupen är det viktigt att sväljfunktionen fungerar. Risken är annars att mat eller dryck hamnar i luftstrupen eller att man inte får i sig tillräckligt med näring. 

I en studie, med stöd från Hjärt-Lungfonden, fick nästan 600 personer med diagnosen KOL bland annat svara på frågor om de hostar när de äter, sväljer fel när de äter och dricker samt ifall maten fastnar i halsen när de sväljer. 

Det visade sig att 33 procent upplevde minst ett av de tre problemen. Motsvarande siffra för befolkningen i stort ligger mellan 2,3 och 16 procent. För KOL-patienterna i studien var upplevelsen av att maten fastnar i halsen mest förekommande. Drygt hälften av KOL-patienterna med sväljsvårigheter upplevde två av de tre symtomen och en fjärdedel upplevde alla tre.  

Forskarnas slutsats är att sväljsvårigheter finns i betydligt högre grad hos patienter med KOL än hos befolkningen i allmänhet. Problemet kan ses i alla stadier av sjukdomen men är vanligare hos patienter som uppger andfåddhet och nedsatt fysisk kapacitet. 

Forskarna anser att tänkbara anledningar till sväljsvårigheterna kan vara muskelsvaghet, muntorrhet, medicinering och andfåddhet. Ytterligare forskning behövs för att öka förståelsen för vilka riskfaktorer som ligger bakom de här problemen i patientgruppen. 

Illustration av lungor som drabbats av KOL

Lär dig mer om KOL

Symtomen på KOL kommer smygande och misstas inledningsvis ofta för förkylning och ”normal rökhosta”. Lär dig mer om KOL.

KOL – Symtom och riskfaktorer