Viktigt definiera olika typer av KOL

Varför drabbas vissa rökare av KOL men inte andra? Vilka egenskaper gör att sjukdomen yttrar sig på så olika sätt? För att hitta svaren läggs stort fokus inom dagens KOL-forskning på att karakterisera olika undergrupper.

Man med kort grått hår och glasögon framför en husfasad

Sedan Hagge Geigert insjuknade i KOL under 1990-talet har behandlingen av lungsjukdomen utvecklats. I hans fall hade det i dag troligtvis aldrig varit tal om att operera bort skadade delar. I stället kunde han med ett ganska enkelt ingrepp ha fått envägsventiler inopererade i de stora emfysemblåsorna för att tömma dem.

– Men detta är ett ingrepp som bara lämpar sig för vissa patienter som har stora, lokaliserade, emfysemblåsor, vilket inte är särskilt vanligt. De flesta KOL-patienter har utbrett emfysem, säger Kjell Larsson, lungläkare och professor vid Karolinska institutet i Stockholm, och sätter fingret på en av de stora forskningsfrågorna.

50 procent av rökare får till slut KOL

KOL är inte en enda sjukdom, utan kan yttra sig på många sätt. Forskarna vet att 50 procent av dem som röker och blir 75 år har KOL. Varför drabbas inte den andra hälften? Vilka skyddsmekanismer har de? Och varför är det så att bara vissa patienter får akuta försämringsperioder, oavsett hur lindrigt eller svårt sjuka de är?

– Försämringsperioderna ger dem sämre livskvalitet och snabbare lungfunktionsförlust, de ligger oftare på sjukhus och dör tidigare. Vi vet att de som tidigt får rökhosta har en oerhört mycket större risk att utveckla KOL än de som inte får det, men vi vet inte varför. Därför är det viktigt att dela in KOL-patienterna i olika undergrupper och att försöka fastslå olika typer av KOL, säger Kjell Larsson.

Fysisk träning hjälper

Forskningen kring fördelarna av fysisk träning är dock entydig.

– Här har forskningen gjort enorma framsteg. Vi kan se att både uthållighets- och styrketräning är en enorm fördel för patienterna. Livskvaliteten förbättras och de mår bättre både fysiskt och mentalt. Många som trott att de har en sjukdom som man inte kan göra något åt har efter några veckor märkt att de orkar två trappor i stället för en.

Näringsrikkost viktig för KOL-patienter

Vikten av näringsriktig kost som hindrar patienterna från att gå ner i vikt är också ett forskningsområde på frammarsch och inom läkemedelsområdet handlar det om att kartlägga den sjukdomsalstrande inflammationen. Forskarna studerar även hur samsjukligheten påverkar hälsotillståndet.

– KOL-patienter har ofta andra sjukdomar, som kranskärlsjukdom, diabetes eller muskelsvaghet. Därför är forskningen kring dessa sjukdomar och inflammationen viktig, säger Kjell Larsson.

Kort om Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en inflammatorisk sjukdom i luftvägar och lungor som nästan alltid beror på rökning. Inflammationen förtränger lungans minsta luftrör och förstör de små lungblåsorna, alveolerna. Inflammationen i de små luftrören kallas bronkiolit och processen i alveolerna för emfysem. Tillsammans utgör de två sjukdomsprocesserna KOL.

KOL utvecklas långsamt och blir långsamt värre så länge personen röker. Det enda sättet att stoppa försämringen är totalt rökstopp. Men redan skadade luftvägar och luftblåsor läks tyvärr inte.

Mellan 500 000 och 700 000 personer i Sverige beräknas vara drabbade av sjukdomen.