Viktigt definiera olika typer av KOL

Varför drabbas vissa rökare av KOL men inte andra? Vilka egenskaper gör att sjukdomen yttrar sig på så olika sätt? För att hitta svaren läggs stort fokus inom dagens KOL-forskning på att karakterisera olika undergrupper.

Man med kort grått hår och glasögon framför en husfasad

Professor Kjell Larsson

Håkan Flank

Sedan Hagge Geigert insjuknade i KOL under 1990-talet har behandlingen av lungsjukdomen utvecklats. I hans fall hade det i dag troligtvis aldrig varit tal om att operera bort skadade delar. I stället kunde han med ett ganska enkelt ingrepp ha fått envägsventiler inopererade i de stora emfysemblåsorna för att tömma dem.

– Men detta är ett ingrepp som bara lämpar sig för vissa patienter som har stora, lokaliserade, emfysemblåsor, vilket inte är särskilt vanligt. De flesta KOL-patienter har utbrett emfysem, säger Kjell Larsson, lungläkare och professor vid Karolinska institutet i Stockholm, och sätter fingret på en av de stora forskningsfrågorna.

50 procent av rökare får till slut KOL

KOL är inte en enda sjukdom, utan kan yttra sig på många sätt. Forskarna vet att 50 procent av dem som röker och blir 75 år har KOL. Varför drabbas inte den andra hälften? Vilka skyddsmekanismer har de? Och varför är det så att bara vissa patienter får akuta försämringsperioder, oavsett hur lindrigt eller svårt sjuka de är?

– Försämringsperioderna ger dem sämre livskvalitet och snabbare lungfunktionsförlust, de ligger oftare på sjukhus och dör tidigare. Vi vet att de som tidigt får rökhosta har en oerhört mycket större risk att utveckla KOL än de som inte får det, men vi vet inte varför. Därför är det viktigt att dela in KOL-patienterna i olika undergrupper och att försöka fastslå olika typer av KOL, säger Kjell Larsson.

Fysisk träning hjälper

Forskningen kring fördelarna av fysisk träning är dock entydig.

Här har forskningen gjort enorma framsteg. Vi kan se att både uthållighets- och styrketräning är en enorm fördel för patienterna

– Här har forskningen gjort enorma framsteg. Vi kan se att både uthållighets- och styrketräning är en enorm fördel för patienterna. Livskvaliteten förbättras och de mår bättre både fysiskt och mentalt. Många som trott att de har en sjukdom som man inte kan göra något åt har efter några veckor märkt att de orkar två trappor i stället för en.

Näringsrikkost viktig för KOL-patienter

Vikten av näringsriktig kost som hindrar patienterna från att gå ner i vikt är också ett forskningsområde på frammarsch och inom läkemedelsområdet handlar det om att kartlägga den sjukdomsalstrande inflammationen. Forskarna studerar även hur samsjukligheten påverkar hälsotillståndet.

KOL-patienter har ofta andra sjukdomar, som kranskärlsjukdom, diabetes eller muskelsvaghet

– KOL-patienter har ofta andra sjukdomar, som kranskärlsjukdom, diabetes eller muskelsvaghet. Därför är forskningen kring dessa sjukdomar och inflammationen viktig, säger Kjell Larsson.

Illustration av lungor som drabbats av KOL

Lär dig mer om KOL

Symtomen på KOL kommer smygande och misstas inledningsvis ofta för förkylning och ”normal rökhosta”. Lär dig mer om KOL.

KOL – Symtom och riskfaktorer
Anders Blomberg

Varför drabbas personer med KOL lättare av hjärt-kärlsjukdom?

Vi vet att den som har KOL även lättare drabbas av hjärt-kärlsjukdom, men vi vet inte varför. Detta är något som Anders Blomberg vill ta reda på.

Stöd forskningen om KOL