Signalsubstans hopp vid kronisk lungsjukdom

Anders Lindén och hans forskarkollegor har upptäckt en ny mekanism i immunförsvaret hos friska individer, som på längre sikt och med ytterligare studier kan komma till nytta för människor med kronisk lungsjukdom.

porträtt av man i beige kavaj

Anders Lindén, professor i lung- och luftvägsforskning vid Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet

Hos friska personer skyddar immunförsvaret mot allvarliga bakterieinfektioner i luftvägarna, medan fallet är det omvända hos människor som lider av kroniska lungsjukdomar som KOL och svår astma. En vanlig förkylning kan ge svåra luftvägsbesvär.

– Vid svåra infektioner försämras lungfunktionen och prognosen för många KOL-patienter. I dag finns inga riktigt bra behandlingsmetoder, vilket orsakar onödigt lidande och stora sjukvårdskostnader, säger Anders Lindén, professor i lung- och luftvägsforskning vid Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet i Stockholm.

Motverka bakterieinfektion hos kroniskt lungsjuka

Upptäckten gäller en signalsubstans med namnet interleukin-26 som frisätts i luftvägarna vid en bakterieinfektion. Signalsubstansen visar och styr speciella vita blodkroppar – neutrofiler – till platsen för infektionen. Neutrofilernas uppgift är att angripa och döda bakterierna.

Studierna har gjorts på människor, vilket talar starkt för klinisk betydelse.

– Nu förstår vi bättre vilka mekanismer som styr luftvägarnas immunförsvar, och vår förhoppning är att kunna använda kunskapen för att motverka bakterieinfektioner och inflammation hos patienter med kroniska lungsjukdomar. 

Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Illustration av lungor som drabbats av KOL

Lär dig mer om KOL

Symtomen på KOL kommer smygande och misstas inledningsvis ofta för förkylning och ”normal rökhosta”. Lär dig mer om KOL.

KOL – Symtom och riskfaktorer