Ny metod för KOL-patienter

Med en liten strutformad ventil kan livskvaliteten för personer med KOL höjas avsevärt – och snabbt. Ett enkelt ingrepp med lokalbedövning kan ersätta en riskfylld operation. En ny metod prövas nu i Lund och Solna.

Man med glasögon och vit tröja

KOL går inte att bota, men en ny metod gör det enklare att lindra symptomen. När väggarna mellan de små lungblåsorna, alveolerna, förstörs av KOL blir blåsorna färre och större, syreupptagningen sämre och lungan allt mer uppblåst i bröstkorgen. För att minska spänning och andfåddhet har den enda lösningen länge varit operation, alltså att öppna upp bröstkorg och lungor och operera bort den skadade lungvävnaden.

Stort ingrepp som inte passar de flesta KOL-patienterna

Ett så stort ingrepp förutsätter att patienten har ett starkt hjärta och en bra allmänkondition, vilket gjort det till ett alternativ som bara passar ett fåtal, förklarar Claes-Göran Löfdahl som är professor i lungmedicin. Han är verksam i Lund, som tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset i Solna är de två platser i Sverige där den nya metoden med så kallade endobronkiella ventiler används.

– I stället för att operera bort den skadade vävnaden hos KOL-patienten kan man operera in en bakvänd ventil, alltså en ventil som inte släpper in, utan bara släpper ut luften, vilket gör att det skadade området i lungan minskar i volym och det blir mer plats för den friskaste delen att ta in luft, säger Claes-Göran Löfdahl som är en av initiativtagarna till att metoden i dag används i Sverige.

Ingreppet är enkelt och kan göras under lokalbedövning med hjälp av ett bronkoskop. Ett sju millimeter tjockt fiberrör förs ner i luftvägarna och ventilerna placeras i de skadade luftrören. I och med att de inte släpper in ny luft sjunker de skadade blåsorna ihop och skapar mer utrymme för de friskare delarna av lungan. KOL-patienten kan märka effekten redan några timmar efter det att ventilerna satts på plats. Skulle ventilerna mot förmodan inte fungera som planerat kan de avlägsnas med samma enkla teknik.

Testats på ett 60-tal KOL-patienter

Metoden har prövats i en stor multinationell studie där bland annat lungkliniken i Lund ingått. I den svenska uppföljningen har hittills ett 60-tal KOL-patienter fått ventiler inopererade.

– För många KOL-patienter har ventilerna inneburit stor lindring och förbättrat andningsförmågan, men vi upptäckte tidigt att metoden inte fungerar på alla patienter, säger Claes-Göran Löfdahl.

En försvårande faktor är att lungans olika delar har andra förbindelser än de som går genom luftrören.

– Om lungorna tar in luft genom bakvägar fungerar inte metoden, men ny utrustning och teknik gör att vi i dag kan försäkra oss om att en patient inte har ett luftintag som går bakvägen innan vi sätter in ventilerna, säger han.

Utvecklingen har gått snabbt framåt även här och det görs redan försök internationellt för att täppa till bakvägarna så att ventilerna ska få önskad effekt på fler.