Kvinnor drabbas hårdare av KOL

Under 20 år har dödstalen i KOL sjunkit markant bland män – men nära nog dubblerats bland kvinnor. Nu visar ny forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden, att en av anledningarna kan vara att kvinnors lungor drabbas värre av rökning.

Kvinnlig forskare i labbmiljö

Fem vanliga symptom på KOL

  • Andnöd vid fysisk ansträngning – att ha KOL brukar liknas vid att andas genom ett sugrör. 

  • Täta och långdragna luftvägsinfektioner.

  • Hosta och upphostning av slem.

  • Svår trötthet som inte går över vid vila.

  • Ofrivillig viktnedgång. 

– Flera pågående studier undersöker varför vissa människor utvecklar KOL lättare än andra. Mycket tyder på att kvinnors lungfunktion drabbas värre av att röka och nu har en rad molekylära skillnader mellan könen identifierats, säger Åsa Wheelock, docent i experimentell lungmedicin och medicinskt sakkunnig på Hjärt-Lungfonden.

Under de senaste 20 åren har dödligheten i KOL ökat dramatiskt bland kvinnor. År 1997 dog 16,5 av 100 000 kvinnor av KOL, enligt åldersstandardiserad statistik från Socialstyrelsen. 2016 hade andelen stigit till 30,4 av 100 000 kvinnor, en ökning med 84 procent. Under samma tidsperiod sjönk dödstalen för män med 15 procent.

Forskning kan ge bättre behandling vid KOL

Utvecklingen kan till viss del förklaras av att andelen kvinnliga rökare har varit större än andelen manliga rökare sedan tidigt 1990-tal, men ny forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden visar alltså även skillnader i hur kvinnor och män påverkas av rökning. Förhoppningen är att forskningen ska leda till mer effektiv behandling och möjligheten att diagnosticera KOL på ett tidigt stadium.

– KOL är en otäck sjukdom som orsakar stort lidande för de som drabbas. Om forskningen kan leda till förbättrad kunskap om varför människor drabbas i olika omfattning så kan vi vända den negativa trenden och se till att färre människor dör i förtid, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfondens forskning om KOL

Hjärt-Lungfonden finansierar flera forskningsprojekt som syftar till att vända den negativa trenden och hjälpa de över 500 000 människor i Sverige som lever med KOL. Under 2017 kunde Hjärt-Lungfonden dela ut rekordbeloppet 344 miljoner kronor till forskning om hjärt-lungsjukdom.