Allt bättre livskvalitet för KOL-patienter

I dag kan KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, inte botas. Men sjukdomen kan behandlas och stora framsteg har gjorts de senaste åren.

Man i vit labbrock framför grönskande träd

Christer Janson, professor i lung-, allergi- och sömnforskning vid Uppsala universitet

– Det är faktiskt mycket bättre att ha KOL i dag än för tio år sedan. Även om den som har KOL lever åtta till nio år kortare än andra, har utvecklingen varit positiv, säger Christer Janson, professor i lung-, allergi- och sömnforskning vid Uppsala universitet.

Skälen är flera: Sjukvården kan identifiera KOL-patienter bättre. Enkla tester av luftvägarna gör det lättare att fånga upp sjukdomen i tidigare skeden. Fysisk träning är viktigt för att hålla sjukdomen i schack. Det finns nya läkemedel.

– Patienterna själva har blivit kunnigare och kan bättre förebygga försämringsperioder då symptomen blir mer uttalade. De har blivit bättre på att medicinera och att söka hjälp i tid och därmed minskar tiden de behöver vara på sjukhus.

Teknisk utveckling hjälper KOL-drabbade

Studien Pathos (2013) visar att försämringsperioderna har halverats under en elvaårsperiod. Det finns även studier som visar att dödligheten i KOL sjunker.

Den tekniska utvecklingen har varit till hjälp för de KOL-patienter som kräver ständig behandling, vilket är härligt att se

– Den tekniska utvecklingen har varit till hjälp för de KOL-patienter som kräver ständig behandling, vilket är härligt att se. För många har det blivit möjligt att ersätta de tunga syrgastuberna med små portabla koncentratorer som använder syret i luften och som kan ställas in efter patientens behov.

Rökare får KOL – men inte alla

KOL orsakas av en inflammation i lungorna och beror oftast på rökning. Men det finns storrökare som aldrig drabbas av bestående lungskador, och icke-rökare som ändå får sina lungblåsor förstörda av KOL.

– Varför livets lotteri slår så olika är en utmaning för forskarna. Vi vet att en medfödd brist på skyddsämnet alfa-1-antitrypsin gör att man har lättare att utveckla KOL. Är man rökare ökar risken avsevärt.

Astma och KOL samtidigt

Det finns olika typer av KOL: En grupp utvecklar emfysem, vilket innebär att lungblåsorna trasas sönder och bildar hålrum som saknar förmåga att ta upp syre. Den andra gruppen får påverkan på luftrören, de så kallade bronkerna. En stor grupp lider av ACOS, astma och KOL samtidigt. Med dessa insikter och nya preparat kan sjukvården börja anpassa behandlingen.

Illustration av lungor som drabbats av KOL

Lär dig mer om KOL

Symtomen på KOL kommer smygande och misstas inledningsvis ofta för förkylning och ”normal rökhosta”. Lär dig mer om KOL.

KOL – Symtom och riskfaktorer