5 tips för dig med pollenallergi

Erik Melén, professor och barnallergolog vid Sachsska barnsjukhuset, Södersjukhuset och Karolinska Institutet i Stockholm, tipsar om hur du kan undvika eller minimera besvär kopplade till pollenallergi.

Manlig forskare i labbmiljö

Professor Erik Melén har under många år erhållit forskningsanslag från Hjärt-Lungfonden.

1. Börja med allergimediciner i tid!

När den allergiska reaktionen väl satt i gång är det svårare att få kontroll på besvären. Stäm gärna av med din läkare eller på apoteket och uppdatera medicinerna redan nu. Man kan behöva kombinera olika mediciner t.ex. allergitablett med nässpray och ögondroppar för att få tillräcklig effekt.

2. Undvik exponering om du kan

Vädra inte sovrummet under pollensäsongen, byt sängkläder ofta och duscha på kvällen för att undvika att pollen hamnar på huvudkudden. Undvik tobaksrök och luftföroreningar så gott det går.

3. Anpassa din träning

Träning och fysisk aktivitet är viktigt – även för personer med allergi och astma! Men tänk på att anpassa träningen under pollensäsongen då halterna är som högst, och eventuellt träna mera inomhus om möjligt.

4. Om du har astma – ta dina mediciner

Har du dessutom astma, var extra noggrann med att ta dina astmamediciner. Allergin påverkar både övre och nedre luftvägar.

5. Stora problem trots full medicinering?

Hör med din läkare om det kan vara aktuellt att trappa upp medicineringen eller påbörja immunterapi för att lindra eller rentav bota allergin.

Vill du veta mer?

Ta del av både berättelser ur livet och forskningsnyheter om astma.

Läs mer här