Endast var fjärde svensk kan tecknen på stroke

Stroke är en av våra vanligaste dödsorsaker, men bara var fjärde svensk, 27 procent, känner till tecknen på stroke genom AKUT-testet enligt en SIFO-undersökning vi gjort. Om fler strokepatienter får snabbare tillgång till vård skulle många liv kunna räddas.

Illustration med instruktioner för att känna igen stroke

Publicerad 2019 | Uppdaterat 2024

– Vid en stroke krävs akut behandling för att minska risken för hjärnskador och öka chansen till överlevnad. I dag kommer endast var tredje drabbad till sjukhus inom tre timmar. Därför är det oroväckande att allmänhetens kännedom om symptomen på stroke är så pass låg, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Cirka 100 000 lever med sviterna av stroke, som snabbt kan identifieras med hjälp av AKUT-testet. Endast var fjärde svensk, 27 procent, känner till tecknen på stroke. 43 procent har hört talas om testet men vet inte hur det går till, och 28 procent känner inte alls till det.

En studie ger ny kunskap om diagnosticering av stroke. Vid akut stroke är det viktigt att snabbt kunna avgöra om patienten har en stor propp i hjärnan, ett tillstånd som kräver behandling med trombektomi. I studien har man jämfört olika kliniska modeller för diagnosticering av stroke baserade på patientens symptom. Resultatet tyder på att man, enbart genom att testa den drabbades armmotorik - det vill säga ber patienten att lyfta båda armarna – snabbast kan identifiera en massiv stroke. Studien är publicerad i BMJ Journals Stroke and Vascular Neurology.

– Tack vare forskningsframsteg och förbättrad vård har dödligheten i stroke nästan halverats sedan millennieskiftet. Om kunskapen om symptomen för stroke ökar hos allmänheten skulle det både rädda liv och öka livskvaliteten för dem som drabbas, säger Jan Nilsson, professor.

Så känner du igen stroke

AKUT-testet

Vid stroke är tiden dyrbar och snabba åtgärder av dig som står nära minskar skadorna. Genom att känna till de vanligaste varningssignalerna kan du bidra till att ge fler strokedrabbade vård i tid. 

  • ANSIKTE Be personen att le. Om mungipan hänger– Ring 112

  • KROPP Lyft armarna i 10 sekunder. Om en arm faller– Ring 112

  • UTTAL Om personen talar sluddrigt eller inte hittar rätt ord– Ring 112

  • TID Varje sekund är livsviktig. Vänta inte – Ring 112

Utskriftsvänlig PDF

Ikon stroke

Om stroke

Stroke är samlingsnamnet på det tillstånd med plötsliga symtom som uppstår när en del av hjärnans nervvävnad påverkas av hämmad syretillförsel i det beröra området.

Lär dig mer om stroke