Hjärtsjukdomarnas ändrade mönster

Det finns en tydlig trend som visar att infarktdödligheten går ner, samtidigt som andra hjärtrelaterade sjukdomar ökar. ”Att vara överviktig som tonåring ökar risken för stroke och hjärtsvikt”, säger professor Annika Rosengren.

Kvinnlig forskare i rock framför datorskärm

Forskaren Annika Rosengren

Publicerad 9 januari 2020 | Uppdaterad 20 december 2023

Forskaren Annika Rosengren är delaktig i flera hjärtrelaterade studier.

– Fetman är en relativt svag riskfaktor för hjärtinfarkt, men desto tydligare när det gäller hjärtsvikt och stroke, säger hon.

Samband mellan social klass och hjärtinfarkt

Annika Rosengren har arbetat med hjärtstudier sedan början av 1980-talet då hon kunde konstatera ett tydligt samband mellan social klass och hjärtinfarkt. Sedan dess har vi ändrat beteende på många sätt – antalet rökare minskar, det genomsnittliga kolesterolvärdet bland medelålders män har minskat från 6,4 på 1960-talet till runt 5,3 i dag.

Hjärtdödligheten i kranskärlssjukdomar har följt trenden och minskar.

– Nedgången av död i hjärtinfarkt har varit dramatisk och ses i alla åldersgrupper. Jämfört med 70-talet talar vi om en nedgång på 70–80 procent. Hos dem under 55 år har dödligheten mer än halverats bara sedan slutet av 90-talet.

Stroke ökar hos yngre

Dödligheten i stroke minskar också.

– Däremot ser vi att risken att insjukna i både hjärtsvikt och stroke hos yngre ökar, i motsats till bland äldre där den minskar. Orsakerna till detta är delvis ändrade riskfaktormönster men också att behandlingen av till exempel högt blodtryck och av dem som redan insjuknat i till exempel stroke eller hjärtinfarkt blivit bättre.

Ge en gåva - ikon

Var med och bidra till nya forskningsgenombrott!

Skänk en valfri gåva och var med i kampen mot hjärt- och lungsjukdomar. Med hjälp av din gåva kan fler få ett längre och friskare liv.

Stöd forskningen

Större risk för hjärtsvikt redan vid BMI 20

– Vi ser att sjukdomarna ändrar mönster, säger Annika Rosengren och plockar fram en rapport som publicerades i den vetenskapliga tidskriften European Heart Journal.

Här har hon och hennes kollegor bakom studien använt det stora register över 18-åriga män som skulle göra lumpen i Sverige mellan 1969 och 2005. Totalt 1,8 miljoner svenska män gjorde standardiserade undersökningar i samband med mönstringen till värnplikten. Av dessa vårdades senare 5 492 män för hjärtsvikt, med en genomsnittsålder på 47 år vid diagnosen.

– Värnpliktsstudien har gett oss helt nya fakta när det gäller hjärtsjukdomar hos unga. Hjärtsvikt är trots allt mycket ovanligt hos personer under 50 år och bara en bråkdel av de personer som vi hade med i studien drabbades, säger hon och visar en kurva som stiger kraftigt med ökande vikt.

Fetman bland de som mönstrade femdubblades från 1969 till 2005, det vet vi sedan tidigare.

– Men det var en nyhet att risken för hjärtsvikt ökade med kroppsvikten, och det redan från ett BMI på 20, säger hon.

Ikon stroke

Om stroke

Stroke är samlingsnamnet på det tillstånd med plötsliga symtom som uppstår när en del av hjärnans nervvävnad påverkas av hämmad syretillförsel i det beröra området.

Lär dig mer om stroke
Illustration hjärtinfarkt

Om hjärtinfarkt

Symtom, riskfaktorer, forskning – allt du behöver veta om hjärtinfarkt.

Det här är hjärtinfarkt
Illustration hjärtsvikt

Om hjärtsvikt

När adaptationen inte längre räcker till för att kompensera för belastningen råkar hjärtat in i det som vi kallar för svikt, vilket betyder att hjärtat inte orkar pumpa ut tillräckligt med blod i kroppen. Samtidigt ökar blodtrycken inne i hjärtat.

Lär dig mer om hjärtsvikt