Forskar om hjärtats läkningsförmåga

Varje människas unika arvsmassa och dess beståndsdelar – generna – påverkar risken att utveckla sjukdomar och hur vi svarar på läkemedel. Kring dessa områden forskar Gustav Smith, docent i hjärtsjukdomar och läkare vid Skånes universitetssjukhus.

Manlig forskare i randig skjorta och vit rock

Gustav Smith, docent i hjärtsjukdomar och läkare vid Skånes universitetssjukhus

I första hand studerar Gustav Smith hjärtsvikt, ett tillstånd som innebär att hjärtat inte förmår att pumpa ut tillräckligt med blod för kroppens behov. I dag kan hjärtsvikt behandlas men ganska sällan botas. För vissa hjärtsviktspatienter är hjärtbyte en utväg.

Gener påverkar risk för hjärtsvikt

I framtiden hoppas Gustav Smith att hjärtats egen läkningsförmåga kan förbättras med läkemedel som förebygger eller behandlar hjärtsvikt. Hans forskargrupp studerar därför gener och stamceller som styr såväl hjärtats läkningsprocesser som förmåga att klara av hjärtinfarkt och andra sjukdomar, som därigenom påverkar risken för hjärtsvikt. Forskargruppen siktar också in sig på vanliga hjärtsjukdomar som kan resultera i hjärtsvikt.

– Vi har hittat flera gener som ökar risken för bland annat sjukdomar i hjärtats klaffar och förmaksflimmer. Vi har studerat gener som ökar risken för hjärtinfarkt, som inte är kopplade till kända riskfaktorer som högt kolesterol, rökning eller högt blodtryck, och fann nyligen att en förebyggande läkemedelsbehandling kan ha god effekt hos individer som bär på sådana gener, säger han.

Söker genen i befolkningsstudie

Gustav Smith tror att kartläggning av det genetiska materialet kommer att ha en central roll i framtidens sjukvård. Både för att hitta riskindivider som kan bli föremål för förebyggande insatser och för att styra behandling hos redan drabbade. Det handlar då om ett enkelt blodprov. 

– Vi befinner oss i en fas där vi kartlägger tusentals individer genetiskt från befolkningsstudier för att hitta sådana anlag. Inom fem till tio år hoppas jag att det finns behandlingar som är riktade mot den gen som orsakar sjukdomen.

Illustration hjärtsvikt

Om hjärtsvikt

När adaptationen inte längre räcker till för att kompensera för belastningen råkar hjärtat in i det som vi kallar för svikt, vilket betyder att hjärtat inte orkar pumpa ut tillräckligt med blod i kroppen. Samtidigt ökar blodtrycken inne i hjärtat.

Lär dig mer om hjärtsvikt