Njursjukdom ett hot mot hjärtat

Nedsatt njurfunktion utgör en lika stor riskfaktor för hjärt­infarkt som diabetes eller etablerad kranskärlssjukdom. Ändå är det den gruppen av hjärtsjuka patienter som är sämst studerad. Det vill Tomas Jernberg ändra på.

Manlig forskare i vit rock och glasögon

Tomas Jernberg, professor och överläkare

Publicerad 12 december 2020 | Uppdaterad 12 december 2023

Riktigt hur många svenskar som lever med nedsatt njurfunktion är inte känt, men man räknar med att det handlar om minst en miljon.

Vi vet att bland patienter med kärlkramp har 15 procent nedsatt njurfunktion och bland våra hjärtinfarktspatienter har en tredjedel minst måttligt nedsatt njurfunktion

– Vi vet att bland patienter med kärlkramp har 15 procent nedsatt njurfunktion och bland våra hjärtinfarktspatienter har en tredjedel minst måttligt nedsatt njurfunktion, berättar Tomas Jernberg, docent och överläkare på hjärtintensivvårds­avdelningen HIA på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Hjärtpatienter utesluts från kliniska prövningar

Riskfaktorerna för nedsatt njurfunktion är desamma som för hjärt-kärlsjukdom, det vill säga hög ålder, diabetes, blodfettsrubbningar och förhöjt blodtryck. Ju sämre njurfunktionen är, desto sämre är prognosen för den hjärtsjuka patienten. 

– I och med att gruppen inte är studerad blir vi osäkra på hur dessa patienter ska behandlas, framför allt är vi rädda för komplikationer, säger Tomas Jernberg och nämner användandet av kontrastmedel som exempel.

Vid en kranskärlsröntgen används kontrastmedel, men eftersom kontrast kan påverka njurarna på ett negativt sätt avstår man ofta från att göra kranskärlsröntgen och revaskularisering i form av ballongvidgning av förträngda kärl.

– Men nya studier visar att även de här patienterna vinner på dessa behandlingar, säger Tomas Jernberg.

Kardiorenalt syndrom är ett nytt begrepp

Hur ser då sambandet mellan nedsatt njurfunktion och hjärtsjukdom ut? Mycket är fortfarande okänt och mycket forskning återstår. Forskarna har lanserat begreppet kardiorenalt syndrom (kardio = hjärta, renal = njure) vilket innebär att den nedsatta njurfunktionen påverkar hjärtat på ett negativt sätt. Något som i sin tur leder till att hjärtsjukdomen påverkar njurarna på ett skadligt sätt och så vidare.

– Faktum är att de patienter som behandlas med dialys på våra njurmedicinska avdelningar inte avlider i njursvikt utan i kardiovaskulär sjukdom, som hjärtinfarkt.

Forskning om sambanden mellan hjärta och njurar

Sedan 2007 har Tomas Jernberg byggt upp en forskargrupp på Karolinska i Huddinge som studerar sambandet mellan nedsatt njurfunktion och hjärt-kärlsjukdom.

Vi försöker förstå de underliggande mekanismerna, men studerar även olika riskfaktorer och försöker se hur de påverkar hjärtat och njurarna

– Vi försöker förstå de underliggande mekanismerna, men studerar även olika riskfaktorer och försöker se hur de påverkar hjärtat och njurarna. Vi har ju Sveriges största njurtransplantationscentrum här på Huddinge och vi försöker se vad som händer med våra hjärtpatienter efter transplantation, säger Tomas Jernberg.

Illustration hjärtinfarkt

Om hjärtinfarkt

Symtom, riskfaktorer, forskning – allt du behöver veta om hjärtinfarkt.

Det här är hjärtinfarkt