Möt Tomas Jernberg – docent och överläkare

”Stödet från Hjärt-Lungfonden betyder oerhört mycket för min forskning”, säger Tomas Jernberg, docent och överläkare på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Manlig forskare i vit rock och glasögon

Tomas Jernberg, professor och överläkare

– I Sverige har minst en miljon människor nedsatt njurfunktion och i min forskning studerar jag sambandet mellan njursjukdom och hjärt-kärlsjukdom. Bland patienter med kärlkramp har 15 procent nedsatt njurfunktion och bland hjärtinfarktspatienterna handlar det om minst en tredjedel. 

Mekanismen bakom sambandet

– Ju sämre njurfunktionen är, desto sämre är prognosen för de hjärtsjuka patienterna. Samtidigt är detta en grupp hjärtpatienter som är sämst studerad och som oftast utesluts från kliniska prövningar. Vi försöker förstå mekanismerna bakom sambandet mellan njursjukdom och hjärt-kärlsjukdom, men studerar också olika riskfaktorer och försöker se hur de påverkar hjärtat och njurarna. 

Vi vill även använda oss av Swedehearts register för att göra storskaliga studier av effekten av olika behandlingar.

Läs mer om forskning vi stödjer i

Illustration hjärtinfarkt

Om hjärtinfarkt

Symtom, riskfaktorer, forskning – allt du behöver veta om hjärtinfarkt.

Det här är hjärtinfarkt

Dagens forskning är morgondagens vård

Så här vill Hjärt-Lungfonden förbättra livet för personer som drabbats av hjärtinfarkt.

Se målen för 11 sjukdomar