Gravid och diabetes

En graviditet kompliceras och innebär större medicinska risker när någon av de tre diabetesformerna typ 1-, typ 2- eller graviditetsdiabetes förekommer.

Gravid kvinna vid en skogsväg

Graviditetsdiabetes är övergående med högt blodsocker enbart under graviditeten, men innebär kraftigt ökad risk att senare utveckla typ 2-diabetes. Alla kvinnors blodsocker testas under graviditeten.

Kända komplikationer vid diabetes och graviditet är bland annat havandeskapsförgiftning, njurpåverkan och hjärt-kärlkomplikationer. Vissa speciella risker förekommer även för fostret. Det finns ingen känd påverkan på fostrets utveckling om mannen har diabetes.

Alla kvinnor med diabetes får speciell vård i samband med graviditeten, ofta i nära samarbete med barnmorska, dietist och diabetolog. I dag är förutsättningarna att klara en graviditet och få ett friskt barn ofta gynnsamma. Kvinnan och hennes partner får ingående information om de speciella problem som är förknippade med graviditet och diabetes.

Behandling diabetes och gravid

För kvinnor med diabetes som är eller planerar att bli gravida, är det extra viktigt med en bra blodsockerkontroll, inte minst för fostrets utvecklings skull. Kvinnan måste även vara extra uppmärksam på sin kost och motion.

Kvinnor med typ 2-diabetes som planerar att bli gravida, behandlas i allmänhet med tabletter och kost. Under graviditeten sätts insulin in som behandling. Även kvinnor som utvecklar så kallad graviditetsdiabetes kan behöva insulinbehandling.