Kämpigt för makar till strokepatienter

Omgivningens stöd för den som är strokedrabbad är viktig. Men närstående behöver också support för att orka i den nya livssituationen visar en ny studie.

micheile-henderson-micheile010-visual-stories-nl-PpZasS086os-unsplash

Makar till strokepatienter upplever lägre hälsorelaterad livskvalitet än makar till friska kontrollpersoner. Den lägre livskvaliteten finns ännu sju år efter partnerns insjuknande, visar en ny studie som ingår i den stora SAHLSIS-studien (Sahlgrenska Academy Study on Ischemic Stroke) i Göteborg.

Hjärntrötthet kräver stöd från närstående

Varje år drabbas cirka 30 000 personer i Sverige av stroke. En allt större andel insjuknar i arbetsför ålder. Allt fler räddas till livet och andelen patienter med svåra fysiska funktionshinder har minskat. Men många drabbas av psykiska funktionsnedsättningar och hjärntrötthet – något som inte syns, men som kräver mycket stöd från de anhöriga.

Livskvaliteten upplevs lägre – hos makar till strokepatienter

I studien ingick cirka 500 personer, hälften makar till strokepatienter och hälften makar till friska kontrollpersoner. De strokedrabbade var samtliga yngre än 70 år när de insjuknade.

Efter sju år följdes deltagarna upp och fick värdera sin livskvalitet när det gäller exempelvis fysisk och mental hälsa samt socialt liv.  Makar till strokepatienter värderade genomgående sin livskvalitet lägre än makar till friska. Forskarna betonar att tidigt insatta, långsiktiga och familjeanpassade stödinsatser kan öka chansen till förbättrad livskvalitet och minska risken för ohälsa hos gruppen.