Barns hjärtfel

Varje år föds 1000 barn i Sverige med hjärtfel. Det motsvarar tre barn varje dag. Medfödda hjärtfel är ett samlingsnamn för flera hundra olika missbildningar i själva hjärtat eller i de stora blodkärlen runt hjärtat.

Fakta barns hjärtfel
  • Det finns många typer av medfödda hjärtfel, till exempel hål mellan hjärtats kamrar/förmak eller felplacering av lungpuls-/kroppspulsådern.
  • Ett av hundra barn föds med hjärtfel i Sverige, cirka 1 000 barn varje år.
  • 22 000 barn under 18 år lever idag med någon form av hjärtsjukdom i Sverige.
  • Tack vare forskningen har andelen hjärtbarn som räddas till livet ökat från 60 till 95 % de senaste 50 åren.
  • Hjärt-Lungfondens mål är att inget barn ska behöva leva med ett oupptäckt hjärtfel.

Hjärtfelens detaljer skiljer sig mer eller mindre från patient till patient men kan ändå delas in i tre olika typer av problem. Barnets hjärta kan ibland ha en förträngning någonstans, oftast kring hjärtklaffarna, men ibland i kroppspulsådern eller i lungartärerna.

Förträngningarna ger en onormal tryckbelastning på hjärtat. Barnhjärtat kan också ha ett hål på något ställe där det inte ska vara något hål, till exempel mellan olika hjärtrum eller i blodkärlen. Dessutom kan det förekomma flera varianter av felkopplingar mellan blodkärlen kring hjärtat. Enskilda patienter kan även ha en kombination av alla dessa medfödda hjärtfel.

Det finns inget entydigt svar på varför medfödda hjärtfel uppkommer. En omständighet som ökar risken är emellertid om barnet föds med en avvikande kromosomuppsättning. Av det skälet har exempelvis barn med Downs syndrom en ökad risk för medfödda hjärtmissbildningar.

Texten är faktagranskad av docent Jan Sunnegårdh, verksamhetschef på Barnhjärtsjukvården, Sahlgrenska universitetssjukhuset.