Kontoret var stängt under pandemin

Vi följde noggrant utvecklingen och utvärderade covid-19-situationen för att vidta rätt försiktighetsåtgärder. Detta för att inte bidra till ökad smittspridning i samhället och för att inte utsätta medarbetare för onödiga risker. Vi följer kontinuerligt utvecklingen i samhället

Nu är kontoret åter öppet som vanligt

Så kommer du i kontakt med oss

Gåvoservice: 0200-88 24 00

Växel: 08-566 24 200

Eller direkt till våra medarbetare. Medarbetare hittar du kontaktuppgifter till dem.