Världsunik svensk studie ska hindra sjukdomar som hjärtinfarkt och KOL

Forskare Göran Bergström och Anders Blomberg

Publicerad: 2024-05-08 | Uppdaterad: 2024-05-08

Hjärt- och lungsjukdomar är de vanligaste orsakerna till insjuknande och död i Sverige i dag, och många kan vara i riskzonen utan att veta om det. Men en ny studie, SCAPIS, kan göra det möjligt att i god tid upptäcka vem som riskerar att drabbas och behandla dem innan sjukdomarna uppstår.

– Det är en helt unik satsning som görs. Vårt fokus är att försöka identifiera personer som känner sig fullt friska och inte har några symptom, men som har en överhängande risk att själva drabbas av sjukdom – utan att de själva vet om det. De personerna vill jag väldigt gärna hitta verktyg för att identifiera. Där är SCAPIS superintressant, säger Göran Bergström, professor och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Göran Bergström är vetenskapligt ansvarig för SCAPIS, som är världens största studie inom hjärta, kärl och lungor. I studien, som är ett svenskt initiativ, har sex universitet och universitetssjukhus gått samman och undersökt 30 000 invånare med målet att på sikt kunna förutse och förhindra hjärt-lungsjukdom.

30 000 personer har undersökts

Hos personerna som undersökts i studien tittar man till exempel efter om det finns förändringar i hjärtats blodkärl, som tyder på att det finns risk för en hjärtinfarkt.

– Mer än 40 procent av alla vi har undersökt har förändringar i kärlen som kan göra att man drabbas av en hjärtinfarkt. Inom några år hoppas vi på att minska antalet drabbade radikalt, säger Göran Bergström.

De flesta hade små förändringar, men 1 av 20 hade större förändringar utan att själva veta om det. Nu forskar man på teknik för att exempelvis hitta personer som är i riskzonen med hjälp av ett enkelt blodprov.

Inom några år hoppas vi på att minska antalet drabbade radikalt.

– Hittar vi dem kan vi ge förebyggande hjälp så att de inte får hjärtinfarkt. Det handlar till stor del om att göra livsstilsförändringar, men det finns också fantastiska läkemedel. Vi har många hjälpmedel för folk som lever med risk, men vi måste ju först hitta personerna, säger Göran Bergström och tillägger:

– Det som kan bli en revolution är om vi hittar enkla vägar att identifiera personer med hög risk. Kommer man genom SCAPIS fram till någon form av screeningmetod som är smart och kostnadseffektiv skulle jag sikta på att det kan ta bort 20–30 procent av de som är i riskzonen.

Vill bekämpa lungsjukdom

Runt en halv miljon svenskar lider av KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, och de har även en högre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Anders Blomberg, professor och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus, är ansvarig för SCAPIS i Umeå. Han hoppas att SCAPIS ska ge svar på vilka mekanismer som ligger bakom KOL och varför även människor som aldrig har rökt drabbas av sjukdomen.

– Jag vill få svar på varför vissa människor drabbas av KOL och dessutom hitta dem i tid. Vi vet också att det finns en koppling mellan KOL och hjärt-kärlsjukdom. Men hur ser kopplingen ut? I dag sköter hjärtspecialister hjärtsjukdom och lungspecialister lungsjukdom. SCAPIS ger oss möjlighet att samarbeta över specialistgränserna och bättre förstå varandras problematik. Det kommer att vara mycket positivt för våra patienter och möjliggöra förbättrad vård, säger Anders Blomberg.

Blomberg hoppas kunna hitta biomarkörer i blodet som visar vilka personer som har en ökad risk att utveckla KOL och vilka som inte har det. Att förstå mekanismerna bakom utvecklingen av KOL skulle kunna leda till nya läkemedel och förbättra prognosen för dem som drabbats.

Varje krona räknas

En så omfattande studie som SCAPIS kostar mycket pengar att genomföra. Hjärt-Lungfonden är huvudfinansiär och för att forskningen ska kunna nå nya framsteg behövs mer pengar.

– Klinisk forskning är oerhört kostsam! Vi pratar om många miljoner kronor och det behövs en bred finansiering. Det är oerhört mycket som vi vill och ska göra inom ramen för SCAPIS, avslutar Blomberg.

Vill du också sätta stopp för hjärt- och lungsjukdomarna?

Stöd i så fall forskningen. Det tar mindre än en minut att swisha. 50 kronor är en vanlig gåva men du väljer såklart själv vad du vill bidra med.

Ditt mobilnummer

Ikon av ett hjärta som symboliserar medlem

Visste du att?

  • H.K.H. Prins Daniel är hedersordförande i Hjärt-Lungfondens styrelse.

  • Du kan få upp till 3 000 kr i skattereduktion för dina gåvor till Hjärt-Lungfonden. 

  • Hjärt-Lungfonden finansierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet.